27
okt
Indri Dániel

Eredményesen lezárult a „TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése” elnevezésű kiemelt uniós projekt

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A TÁMOP-3.1.10 kiemelt uniós projekt az Oktatási Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. gondozásában valósult meg 2012. július 1. és 2015. október 31. között, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország kormánya társfinanszírozásával, összesen 4.891.938.983 forintból. 

A projekt alapvető céljai között szerepelt többek között a köznevelési feladatellátás helyzetfelmérésén és komplex helyzetelemzésén keresztül, a köznevelési intézményektől származó adatokra épülő feladatellátás-tervezés segítése, a köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó állami intézmények felkészítése és támogatása a feladataik hatékonyabb ellátására, továbbá a fenntartói feladatokhoz szükséges tudások és kompetenciák továbbfejlesztése.
A projekt legfontosabb eredménye az Integrált Köznevelési Elemző Rendszer, az IKER, amely az intézmények által szolgáltatott adatok, valamint a központi adatbázisok adatainak felhasználásával automatizált módon, gépi feldolgozással előállított elemzéseket tartalmaz. Ezek az előzetes elemzések az adatok értékelését, valamint az adatok értékelését segítő mutatószámrendszert is tartalmazzák, emellett visszajelzést adnak az intézmények számára arról, hogy milyen képet mutatnak adott pillanatban az adatbázisokban szereplő adataik alapján. 
A projekt lehetőséget biztosított a feladatellátási helyek vezetői, az intézményvezetők és a tankerületi igazgatók számára, hogy az előzetes elemzéseket megismerhessék és észrevételeket, javaslatokat tegyenek. Ezen vélemények figyelembevételével készülnek el a projekt végére azok az elemzések, amelyek objektív, egységes szempontok alapján mutatják be a hazai köznevelési intézményeket, és érdemi információkat biztosítanak a helyi oktatásirányítás döntéseinek megalapozásához, az adatokra, tényekre építkező döntéshozatal megerősítéséhez. 

További eredményeink:

  • a projekt szakmai támogatást nyújtott a 2013. évi megyei köznevelés-fejlesztési tervek (MFT) elkészítéséhez, amelynek eredményeképp először jöttek létre a hatályos jogszabályi keretekhez igazodó és a közreműködött szakértők által javasolt egységes formátumban és egységes szempontrendszer alapján összeállított MFT-k;
  • a fenntartói feladatok támogatásaként elkészült az új szabályozási környezetnek megfelelő ellenőrzési kézikönyv, amely tartalmazza a hatósági és törvényességi ellenőrzés lefolytatásához szükséges eljárásrendet, a szükséges mintadokumentumokat. A hatósági és törvényességi ellenőrzések 1037 köznevelési intézmény bevonásával valósultak meg;
  • mintadokumentum-tár készült az intézményi dokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program, munkaterv, házirend) egységes szempontok szerint történő elkészítése érdekében; 
  • a projekt szoftver kifejlesztésével segítette az intézményfenntartói feladatok kapacitástervezését;
  • a projekt 254 fenntartói feladatokat végző szakember felkészítését biztosította a „Tankerületi-igazgatási vezető pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés” keretében, míg a „Távoktatási felkészítés a köznevelési intézményhálózat átalakításához kapcsolódó változási folyamatok kezelésére” elnevezésű képzésen 270 szakember részvételét tette lehetővé. Az érintettek az itt megszerzett tudást a köznevelés-irányítás rendszerében hasznosítják.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.