10
szep
Indri Dániel

Elérhető a tavaszi tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások összefoglalója

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Elkészült Orgoványi-Gajdos Judit elemző tanulmánya, mely a TÁMOP 3.1.5-ös projektben K+F tevékenység keretében végzett szaktanácsadói látogatások eredményeit mutatja be mintegy 700 különböző nevelési-oktatási területet látogató tantárgygondozó szaktanácsadó Szaktanácsadói önirányító fejlődési naplója alapján.

A kutatás a szaktanácsadói kompetenciák fejlődésére, fejlesztési lehetőségeire valamint a szaktanácsadási protokoll felülvizsgálatára irányult - a kutatásban résztvevő szakemberek látogatásokhoz kapcsolódó reflektív visszajelzéseinek feldolgozásával. A reflektív visszajelzések rögzítése, nyomon követése és elemzése egy erre a célra kifejlesztett online napló alkalmazásával történt. A Szaktanácsadói önirányító fejlődési napló első (önértékelő) része nominális és intervallumskálákat tartalmaz, melyek egyszerű statisztikai módszerekkel, a második (reflektív) rész nyílt kérdéseket tartalmaz, melyek a tartalomelemzés módszerével kerültek feldolgozásra.

Az elemzés során a szaktanácsadók által a reflektív napló kérdésekre adott válaszokból kirajzolódott, hogy a vizsgálatban résztvevő szakemberek képesek szakmai tevékenységük önálló, kritikus elemzésére. Képesek a saját fejlesztési célok kijelölésére, illetve megindokolására, a fejlődött és a fejlesztésre szoruló területek azonosítására, a szakmai sikerek és kudarcok valamint azok okainak megjelölésére. Többen jelezték, hogy a vizsgálatban használt reflektív napló jelentős segítséget nyújt a reflektivitáson alapuló szakmai önfejlesztéshez.

A mintában szereplő szakemberek közel fele a feladatkörhöz legszorosabban kötődő területet, a Szaktanácsadói ismeretek, képességek fejlesztését választotta önvizsgálatának tárgyául a folyamat elején, ami jól jelzi, hogy a szaktanácsadók friss ismereteik elmélyítését szeretnék. Ugyanakkor a folyamat végén a szakemberek közel 50%-a szerint a látogatássorozat a kommunikációs kompetenciájuk fejlődésére hatott leginkább. A válaszadók jelentős része hozzátette, hogy nagy szerepe volt ebben azoknak az OFI-s kommunikációs tréningeknek és műhelyeknek, melyek hatékony felkészítést adtak a munkának ehhez a részéhez.

A sikerek és kudarcok megjelölésénél kiderült, hogy a szaktanácsadók számára a legfőbb sikereknek éppen azok az elvárások tekinthetők, amelyektől a szaktanácsadás sikere is függ, s amelyek a szaktanácsadói képzés lényegi elemeit is jelentették: kommunikáció, bizalmi légkör, együttműködés, személyközpontúság, segítségadás, tevékenységelemzés-és megbeszélés, pedagógus megerősítése, szakmai felkészültség, pozitív visszajelzés. A látogatások során megélt kudarcok leggyakrabb forrásának az időkezelés bizonyult a szaktanácsadók szerint. Ez kiemelkedően az alsó tagozatos látogatásoknál okozott problémát. Úgy tapasztalták, hogy az elő- és utómunkálatok nem férnek bele a protokoll által előírt időkeretbe.

A szaktanácsadási folyamat és a hozzá kapcsolódó protokoll is része volt a vizsgálatnak. A tanítói-tanári szaktanácsadási protokoll a hozzá kapcsolódó pilot fejlesztések eredményeképpen mind tartalmilag mind szerkezetileg koherens, jól átlátható és követhető folyamatot foglal magában. A fejlesztési javaslatok legnagyobb része a szaktanácsadó munkájának és személyének támogatására (25%) érkezett. Ez összecseng a folyamat elején jelzett szaktanácsadói igénnyel. Legtöbben közülük a szakmai műhely, továbbképzés, módszertani börze és a tudásmegosztás különböző formájára való igényét említették meg. Amiben még fejlesztési lehetőséget látnak a szakemberek, az a dokumentáció egyszerűsítése.

Az elemzés rámutatott arra is, hogy a szaktanácsadás mind a szakember mind a pedagógus részéről konstruktív folyamat, melyben mindkét fél egyaránt tanul a másiktól. A pedagógusok egyénre szabott fejlesztési folyamaton mennek keresztül, aminek egyik legfontosabb eleme az óralátogatás és a Pedagógusok Szakmai Fejlődési Tervének közös létrehozása. Mindeközben a szaktanácsadó rengeteget tapasztalattal gazdagodik, melyeket lehetősége van tovább adni az újabb látogatások során. A szaktanácsadás ilyen módon kölcsönös visszacsatolások konstruktív spiráljaként is értelmezhető.

A tanulmány teljes terjedelmében elérhető itt.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.