14
aug
Indri Dániel

Egy pedagógus-továbbképzés margójára – A módszertani eszköztár bővítése. Aktív tanulás haladóknak

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az OFI új továbbképzéseinek sajátossága a blended (részben távoktatásos) forma. Az, hogy építenek a résztvevők előzetes tudására, élnek a modularitás eszközével – sokat kihelyezett formában, az oktatási intézményben is meg lehet tartani – általában folyamatba ágyazottak, és követő támogatás kapcsolódik hozzájuk.

Izgalmas kérdés, hogyan fogadják majd a pedagógusok ezeket az új jellemzőket, és az is, hogy vajon hozzájárulnak-e az újítások a továbbképzések hatékonyságának növeléséhez, a hálózati tanulás kultúrájának terjedéséhez, végső soron a tanulás modernizációjához.

A leendő képzőknek végig kellett élniük azt az aktív, együttműködésre épülő folyamatot, amelyet később majd nekik kell vezetniük. A képző-jelöltek nem választhattak a képzés moduljai közül (projekt, disputa, kutatás alapú tanulás), hiszen mindegyikkel alaposan meg kellett ismerkedniük, csakúgy, mint a differenciálás, adaptív tanulásszervezés, valamint a tanórakutatás témájával.

Mindhárom „komplex módszerről” tanultak újat a résztvevők, de a kutatás alapú tanulás volt a legismeretlenebb mindenki számára, mégis hamar világossá vált, hogy nemcsak a természettudományos tárgyakban lehet helye. Ugyanúgy, mint a disputának és a projektnek, ennek a módszernek is számos olyan feladattípusa, részterülete van, ami bármilyen órán jól alkalmazható.

A vitamódszer megismerése és „folyamatba ágyazott” kipróbálása is alkalmat adott az élményszerű tanulásra. A képzést záró elégedettségmérő kérdőív eredményének összesítése előtt is tudtuk, hogy a felkészítés nagyon jó hangulatú és szakmai szempontból is eredményes volt, mindenki jól érezte magát, a felkészítők és a résztvevők is.

Az OFI az indítás jogát megállapodás keretében átadhatja a képzés megtartására vállalkozó szervezeteknek. Reméljük, hogy a továbbképzés sok-sok pedagógus módszertani eszköztárát gazdagítja majd a felkészített képzők segítségével. Azoknak a tantestületeknek, amelyek alkalmazzák a kooperatív módszereket, kihelyezett formában is javasoljuk, de mindenképp hasznos, ha nem egy pedagógus, hanem legalább egy kis innovatív csoport vesz részt a továbbképzésen.

dr. Hunya Márta képzésfejlesztő, tréner

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.