26
aug
Ludas Viktor

Budapesten, Miskolcon és Pécsett rendezték meg a Szakmai Tanévnyitó Konferenciát

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

2014. augusztus 26-28. között került megrendezésre a Szakmai Tanévnyitó Konferencia három nagyvárosban, azonos programmal. Az esemény az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal, az Educatio és a Nemzeti Pedagógus Kar közös szervezésében jött létre.

2014. augusztus 26-án, Budapesten közel 1500 pedagógus részvételével zajlott le a Szakmai Tanévnyitó Konferencia, amely a napokban Miskolcon és Pécsett is megrendezésre kerül.

Köszöntőjében Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelte: minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy sikeres legyen a 2014/15-ös tanév. Kifejezte köszönetét, amiért a pedagógusok együttműködnek a köznevelés megújításában. Mint mondta: a cél egyszerre versenyképes tudás és a hagyományok, értékek átadása; valamint, hogy mindenki a képességeinek megfelelő végzettséget szerezhessen. Az újfajta rendszer végső célkitűzésének a minőségi javulás elérését tekinti.

Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy az iskolának a tudás mellett identitást is kell adnia. A pedagógusokat arra kérte, hogy tapasztalataikkal segítsék a tankönyvfejlesztést. A szaktanácsadás és tanfelügyelet rendszerének kiépítéséről elmondta, hogy ez is segíti a köznevelés minőségi megújulását. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatban fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a fejlődést díjazandó, anyagi elismerést kapnak a pedagógusok. A köznevelést érintő fejlesztések legfontosabb célja, hogy a tanulók jobb ellátáshoz juthassanak – zárta beszédét a köznevelésért felelős államtitkár.

Pölöskei Gáborné a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár előadásában kiemelte: mivel 2015. szeptember 1-től bevezetésre kerül a hároméves kortól kötelező óvodai ellátás, ezért nemcsak az óvodapedagógusok számát szükséges növelni, hanem fontos az infrastruktúra fejlesztése is. A helyettes államtitkár a korai iskolaelhagyás csökkentését és az élethosszig tartó tanulás terjesztését is céljául tűzte ki. Előadása végén az infrastruktúrát, a folyamatokat érintő és a tartalmi fejlesztések egységének szükségességét hangsúlyozta.

Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár a jogszabály-módosításokkal kapcsolatban elmondta, hogy a 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015-ös tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza. Előadásában a különböző évközi felmérések ismertetése is helyet kapott.

Pósfai Péter, az Oktatási Hivatal elnökének előadásában a pedagógusminősítésekkel kapcsolatos adatokkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A tanfelügyeleti ellenőrzésekről elmondta, hogy azok 2015 januárjától indulnak.

Dr. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója Újdonságok a pedagógusok szakmai munkájának támogatásában címmel tartott előadást. Ismertette a tankönyvek új generációjának fejlesztési modelljét, amelyben a pedagógusoknak lehetőségük van visszajelzéseikkel segíteni a tankönyvek fejlesztését. Mint mondta: a Nemzeti Köznevelési Portál célja lesz, hogy lehetővé tegye valamennyi elkészült és a jövőben elkészülő digitális tananyag és tanítási segédlet elérhetőségét, segítve ezzel nemcsak a pedagógus, hanem a tanulók munkáját is. Előadásában a követelményfejlesztés mellett a nevelési-oktatási programok fejlesztéséről, a szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszerről, a pedagógusképzés szakmai támogatásáról és az OFI-ban folyó kutatásokról is beszélt.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke ismertette a szervezet céljait és feladatait. A  Kar alapításával, az indulással kapcsolatos információkat osztotta meg a résztvevőkkel. Arra kérte a pedagógusokat, hogy mondják el bizalommal az oktatással kapcsolatos problémákat, észrevételeket, hiszen így képesek reagálni, hatékonyan segíteni a munkájukat.

A délutáni szekciókban több tematikus egységben ismerkedhettek meg a pedagógusok a fontos szakmai tudnivalókkal.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szekciójában Kojanitz László beszélt az újgenerációs tankönyvek fejlesztéséről és az újfajta szemléletről, miszerint a tanárok a változások mozgatói. Kiemelte, hogy az OFI várja a pedagógusok visszajelzéseit a fejlesztett könyvekkel kapcsolatban. Kerber Zoltán a kísérleti szakiskolai könyvek kipróbálásáról tartott előadást, amelyben bemutatta a kísérleti tankönyvek kipróbálásának módszertanát. A kísérleti szakiskolai tankönyvvel kapcsolatban elmondta, hogy az eleinte a fejlesztéshez kissé szkeptikusan viszonyuló pedagógusok nagy része is úgy nyilatkozott az egyéves kipróbálás után, hogy szívesen tanítana ismét ebből a tankönyvből a javaslatai beépítése után. Sinka Edit a pedagógusok támogatási igényeiről és egy, a tanárok saját munkájukról alkotott képről szóló kutatást ismertetett. Dr. Szabó Mária a szaktanácsadás tapasztalatait mutatta be. Kifejtette: a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanárok bizalmukba fogadták a szaktanácsadókat, akik valóban segítséget nyújtanak a pedagógusoknak. Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, míg dr. Bodnár Éva az osztatlan tanárképzés hatékonyságáról és a tanárképzés fejlesztéséről beszélt. Az előadásokat követően a felmerült kérdések megválaszolására is sor került.

Az Oktatási Hivatal szekciójában a résztvevők megismerkedhettek a tanfelügyelettel kapcsolatos tudnivalókkal; tanácsot kaptak a minősítési eljárásokra való készüléshez; és információkhoz jutottak az e-portfólió feltöltési felületének változásairól.

Az Educatio szekciójában az Educatio köznevelési rendszerhez kapcsolódó fejlesztései mellett fontos téma volt a pedagógiai szakszolgálatok megújulása.

A Nemzeti Pedagógus Kar szekciójában az Etikai Kódex és a pedagóguspálya presztízse mellett a Karban lévő tagozatokról is szó esett.

***

Második állomásként Miskolcon rendezték meg 2014. augusztus 27-én a Szakmai Tanévnyitó Konferenciát, amelynek a Miskolci Egyetem adott otthont. A megjelent pedagógusokat Dr. Kriza Ákos polgármester és Prof. Dr. Torma András rektor köszöntötte. A plenáris előadások keretében Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár, Pölöskei Gáborné a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár, Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Pósfai Péter, az Oktatási Hivatal elnöke, Dr. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója és Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke tartott előadást a köznevelési rendszer legújabb elemeit és változásait ismertetve.

A délutáni szekciók keretében szintén az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Pedagógus Kar vezetői, munkatársai és szakemberei mutatták be az intézményükben folyó tevékenységeket és kutatásokat: ezekből az előadásokból a hallgatóság megismerhette az elmúlt években bevezetett fejlesztések eddigi eredményeit, és képet kaphattak arról, hogy a jelenlegi intézkedések milyen célt szolgálnak, s hogyan segítik kézzelfoghatóan a pedagógusokat és a pedagógiai munkát.

 

Cikkünket folyamatosan frissítjük az újabb konferenciákról szóló beszámolókkal.

Az előadások prezentációi elérhetőek az oldal alján.

Csatolmány: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.