10
feb
Ludas Viktor

Az óvodarendszer - véleménykutatások eredményei

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

2015. jan. 28-án műhelykonferenciát tartott a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projektjének 4.1.4.1. „Az óvodáztatás aktuális változásai” című témaegysége.

A szakmai műhelykonferencia célja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a TÁMOP támogatásával megvalósult országos óvodai felmérés eredményeinek rövid bemutatása volt. A részvétel szakmai tájékozódási lehetőséget biztosított az érintettek számára.

Az óvodáztatás transznacionális koordinálása – minőség és „expanzió” című előadásában Török Balázs (OFI, kutató-elemző) rávilágított a nemzetközi és hazai folyamatok összefüggéseire.

A három éves kortól kötelező óvodáztatás várható hatásairól Kurucz Orsolya (OFI, kutató-elemző) tartott előadást. Mint elmondta, a gyerekek 90%-a három éves korában kezdi meg az óvodát, az új törvényi szabályozás (3 éves kortól kötelező óvodáztatás) tehát országos szinten a gyerekek kb. 10%-át érinti. Csoportlétszám túllépésének lehetőségével az óvodák 36%-a él, legmagasabb arányban a városi óvodák (48%), elsősorban a közép-magyarországi régióban, így ezen a területen van szükség kapacitásbővítésre. A kutatás rávilágított arra, hogy a szülők többsége egyetért a 3 éves kortól kötelező óvodáztatással.

Interjús adatfelvételek tapasztalatairól Pethő Balázs (kutató-elemző) beszélt. Az óvodai csoportok jellemzőiről  pedig Dr. Berta Judit (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Fejlődés – és Szociálpszichológiai Tanszékének egyetemi adjunktus) tartott előadást. Mint elmondta, az óvodák átlagosan négy csoportot működtetnek. A beírt gyermekeket különböző számú és típusú csoportba oszthatják az intézmények. Megkülönböztethetünk homogén, kevert és vegyes típusú csoportokat aszerint, hogy hány korosztály gyerekeivel foglalkoznak a pedagógusok egyszerre. A vizsgált mintában egy óvodára homogén csoportból átlagosan 1,5, kevertből nagyjából ennek a fele, vegyesből viszont 1,7 jut. Az egyéb, speciális csoportok gyakorisága elenyésző.

Török Balázs másik kutatása az óvodáztatásra vonatkozó szülői preferenciák vizsgálta. Az előadásból kiderült, hogy az óvónők és a gyermekekkel foglalkozók személyisége mellett fontos az óvoda környezete, infrastrukturális háttere is. A szülők elsősorban akkor választanak a körzetükön kívüli óvodát, ha úgy ítélik meg, hogy ott szignifikánsan jobb a pedagógiai munka minősége.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.