28
szep
Indri Dániel

Az önismeret a társas kultúra fejlesztése – képzők felkészítő képzése

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A 30 órás akkreditált képzés általános iskolai tanároknak, intézményvezetőknek és intézményvezető-helyetteseknek szól. Témájában, céljaiban és tartalmában az önismeret és társas kultúra fejlesztése témakörében a Nat 2012 fejlesztési feladatainak megvalósulását is segíti.

A képzés 30 órás, jelenléti képzés formájában valósul meg, melyet a Moodle online tanulási keretrendszer is támogat. A képzés alapelvei és a Nat fejlesztési feladatai szerint az identitás, az autonóm személyiség alakulásában fontos szerepe van az önismeretnek és a társas kapcsolatoknak. Abban segíti a képzés a résztvevőket, hogy képessé váljanak a felelősségteljes, autonóm személyiségek támogatására, a tanulók önismeretének és társas kapcsolatainak fejlesztésére, és – amennyiben erre szükség van – támaszt nyújthassanak a tanulók identitásának alakulásában.

A képzők képzésén kis- és nagycsoportos tanulásszervezés, a kooperatív munkaformák révén a résztvevők aktívan, saját élményben tapasztalták meg az önismeret fejlesztésének lehetséges módjait, gyakorlatait. A képzés tartalmi elemeinek bemutatásával pedig megismerkedtek az énkép és önismeret fogalmával, a serdülőkorban lezajló változás jelentőségével, foglalkoztak a serdülő és a család, a különböző csoportok, az iskolai társas kapcsolatok, a barátságok önismeretben betöltött szerepével, dimenzióival. Megismerkedtek a pedagógus lehetséges szerepeivel a kisiskolások és a serdülők életében.

A Moodle online tanulási keretrendszer segítségével módjukban áll a résztvevőknek egymással szakmai kérdéseket megvitatni, reflektálni az egyes képzési elemekre, és fogalomtár segít abban, hogy a résztvevők a témában releváns fogalmakat azonos értelemben használják. A felkészítő képzés során a leendő képzők is elkészítették reflexiós levelüket a képzésről és a saját tanulási folyamatukról. A képzők reagálásai révén saját élményben szerezhettek tapasztalatokat a majdani résztvevőket érő élményekről, hatásokról is.

Simon Gabriella pedagógiai fejlesztő, képző

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.