16
okt
Hegedűs Mihály

Átadták a 2018-as Ökoiskola Címeket

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

158 iskola vehetett át Ökoiskola Címet az ünnepélyes díjkiosztón, melyet 2018-ban az Agrárminisztériumban tartott az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Agrárminisztérium és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete.

Az Ökoiskola Címet 2004-ben hozta létre az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, amelyet 2011-ben az Örökös Ökoiskola Cím követett. Az ökoiskolák mind a működtetésben, mind a pedagógiai munkában érvényesítik a fenntartható fejlődés elveit és jó gyakorlatait. Az Ökoiskola Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával, környezettudatos intézmény működtetésével. 

2017-től immár több mint ezer intézmény hordozza büszkén az Ökoiskola, Örökös Ökoiskola Címet az ország minden szegletében. Az Ökoiskola Címpályázati felhívásra évente egy alkalommal lehet pályázni. 2017-től az EMMI munkatársai értékelik a beérkező pályázatokat, a megpályázott Címek nem naptári évre szólnak, hanem tanévre.

 

Prof. Dr. Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy ha az „öko” szót meghallja, akkor leginkább akciók jutnak az eszébe. Az akciók arra jók, hogy felhívják a figyelmet valamire, egy-egy fontos ügyre, de az életmód sokkal többet számít, mint a hangzatos szavak, példamutatással lehet eredményeket elérni. Bódis József Kásler Mikós miniszter üdvözletét is átadta az Ökoiskola Címet elnyerőknek, majd örömét fejezte ki az iránt, hogy idén 158 iskola kap Ökoiskola Címet, és így immár több mint 1000 iskola hordozza az Ökoiskola Címet az ország minden szegletében. Felhívta a figyelmet az ökoiskolák kiemelet fontosságára és röviden ismertette az Ökoiskola hálózat kialakulását Magyarországon. „Az ökoiskolákban tanító tanárok egy közösséget alkotnak” – figyelmeztetett a hálózat összetartó, önszerveződő erejére. A klímaváltozás veszélyeiről elmondta, hogy az ökoiskolák által képviselt gondolkodásmód lehet a kulcs ahhoz, hogy a jelenleg zajló káros folyamatokon változtathassunk. „Mindez csak közösségben, összefogással sikerülhet” – tette hozzá. 

A köszöntőt követően az államtitkár átadta az Első Ökoiskola Címeket 48 iskolának.

2018-ban 22 Miniszteri Elismerő Oklevél kerül átadásra olyan személyek részére, akik a fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevelés terén évek óta kiemelkedő munkát végeznek. A kitüntetettek az általános vagy a középiskolás diákok, valamint az egyetemi hallgatók környezettudatos szemléletformálásában, fenntarthatóságra nevelésében nyújtanak kimagasló teljesítményt, ökoiskolai közösség tagjaként vagy elkötelezett környezeti nevelőként végeznek magas színvonalú munkát, vagy elévülhetetlen érdemeket szereztek a fenntarthatóság pedagógiájának elméleti hátterének kidolgozásában és az Ökoiskola Hálózat hazai létrehozásában. Ilyen oklevelet kapott Simonyi István.

Simonyi István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Stratégiai Főosztály köznevelési referensenként több mint két évtizede elkötelezetten támogatja a jövő nemzedékek nevelése szempontjából kiemelten fontos horizontális, tantárgyközi tartalmi területeket. 

Munkájának kiemelt területe a fenntarthatóságra nevelés támogatórendszerének koordinálása. Kulcsszerepet játszott az oktatásért és a környezetvédelemért felelős minisztériumok környezeti nevelési tevékenységeinek koordinálásában, valamint a kapcsolódó tárcaközi bizottság munkájában. Koordinációs munkájának keretében a fenntarthatóság pedagógiájának számtalan területén segítette elő az köznevelési intézmények munkáját. Az oktatási tárca képviselőjeként részt vett az erdei iskola program, majd később az erdei óvoda minősítési és támogatási rendszerek kidolgozásában és működtetésében. Társtárcákkal és civil szervezetekkel együttműködve részt vett a szektorközi Erdei Iskola Érdekegyeztető Tanács megalakításában és működtetésében. A környezetvédelemi tárcával való együttműködés keretében nagymértékben hozzájárult az Ökoiskola és Zöld Óvoda programok elindításához. Több mint egy évtizeden keresztül vezető szerepet töltött be e programok állami irányításában. 

Simonyi István nem csak a programok állami irányításában töltött be nélkülözhetetlen szerepet, hanem a programok fejlesztéséhez szükséges pályázati források megteremtését is hathatósan támogatta. Ennek eredményeképp mind az Erdei Iskola, mind az Ökoiskola és Zöld Óvoda programok jelentős támogatáshoz juthattak, mely támogatások szakszerű felhasználását is folyamatosan segítette.

Ezt követően az Ökoiskola Cím címmegújítóknak szóló 54 oklevelet adta át az oktatásért felelős államtitkár.

László Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a megjelenteket. A fenntarthatóságra való nevelés az Ökoiskolák egyik fontos célja – fogalmazott. Büszkeségét fejezte ki, hogy hazánkban milyen nagy számban találhatók ökoiskolák, majd röviden ismertette az Agrárminisztérium olyan programjait, melyek kapcsolódnak az ökoiskolai gondolkodásmódhoz. Bizodalmát fejezte ki az iránt, hogy minden címet szerző iskola tovább fog haladni azon a környezettudatos úton, mely a cím elnyeréséhez vezetett. 

Beszédét követően a helyettes államtitkár átadta az Örökös Ökoiskola Címeket 56 iskolának.

Oroszlány Miklós építész Fenntartható iskolák építész szemmel címmel tartott előadást. Az építészek azon eszközeit vette számba, melyek segíthetnek a térformálásban a következő szempontokat figyelembe véve: fizikai jólét, biztonság, egyénre szabottság, közösség, tanuló környezet, olvashatóság, azonosulás és alkalmazkodókészség. Megtudtuk azt is, hogyan lehet a belső elrendezésekkel dinamikusabbá tenni az oktatást, valamint, hogy a jól átgondolt terek miként adnak hozzá plusszokat az oktatás sikerességéhez.

Kerekasztalbeszélgetés zárta az Ötletvásár előtti hivatalos programot a Győri Pedagógiai Oktatási Központ, a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ, a Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma és a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola képviselőinek részvételével. A moderátor Réti Mónika, tananyag-fejlesztési referens volt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság, Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályáról.

Réti Mónika a környezeti nevelés különböző szinteken megvalósuló lehetőségeiről beszélt bevezetőjében, melyekre saját, személyes tapasztalataiból hozott példákat. Mit jelent az Ön számukra a fenntarthatóságra nevelés? – tette fel a kérdést a kerekasztal résztvevőinek. 

Józsa Tamás, a Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnázium igazgatója gratulált mindenkinek, aki elnyerte a címet, majd elmondta, hogy gyerekként az ő iskolájában még volt gyakorló kert, mely megalapozta a környezettel való kapcsolatot és még ma is jó szívvel gondol vissza rá. Leginkább azzal foglalkoznak munkatársaival, hogy az épületek vonatkozásában miként lehet a fenntarthatósági célokat konkrétumokra lefordítani. Járják az iskolákat és építészeti, valamint vízügyi kérdésekben tájékoztatják a pedagógusokat, diákokat és szülőket, egész napos rendezvényeket, szakmai napokat tartanak, és a fenntartható építészetet mutatják meg minden érdeklődőnek.  

Maczko András, a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola intézményvezető helyettese a város és  az iskola együttműködése szempontjából beszélt a fenntarthatóságról. A gyakorlati tapasztalatok fontos szerepét emelte ki, mely főleg az általános iskolás korosztály számára kiemelt jelentőségű. Az Ökováros, Ökorégió programról is szólt, melynek konkrét tanórai megvalósulásáról osztott meg információkat a többiekkel.  

Ritter Betty, a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője szintén gratulált a jelenlevőknek a címek elnyeréséhez, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy most már a jogszabályi környezetben is megjelenik a fenntarthatóságra való nevelés koncepciója, ami rendkívül fontos. 16 bázisintézményük van, melyek jó gyakorlataik megosztásával tesznek hozzá a horizontális tanulás megvalósulásához. 

Némethné Fülöp Terézia, a Győri Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője először gratulált a címet nyerő iskolák képviselőinek, majd beszámolt róla, hogy 9 bázisintézménnyel dolgoznak együtt, többek között a fenntarthatóságra nevelés céljának eléréséért. Az Iskolakertekért hálózat fejlődéséről hozott konkrét példát a Győri Pedagógiai Oktatási Központ területén megvalósuló bizakodásra okot adó folyamatokról.

A díjátadón készült képek itt érhetők el: http://tantrend.hu/hir/atadtak-2018-okoiskola-cimeket

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.