Módszertani innovációk a fejlesztésben

A tanulmány célja, hogy összefoglalja az adott keretek között fejlesztett nevelési-oktatási programok közös módszertani elgondolásait. Ennek érdekében egyrészt vázolja a megváltozott tanulási környezet legfontosabb jellemzőit, összegzi az egész napos iskolát támogató programok módszertani szándékait, végül konkrét példákkal magyarázza a szóban forgó programok módszertani innovációs törekvéseit.

Szakmai összefoglaló a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 „Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére” című kutatásról

Jelen TÁMOP-kutatás alaptéma-kijelölése („Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére”) nagyon széles lehetőségeket implikál. A megfogalmazásból az egyértelmű, hogy az ide tartotó részkutatásoknak – így kutatócsoportunk esetében a nemzetközi gyakorlat feltárásának és stratégiai értelmezésének – a pedagógus pályára és annak népszerűsítésére kell stratégiai szempontokból fókuszálnia, de számos kapcsolódó vonatkozás csak implicite érthető a címből.

Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére

Jelen tanulmány a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére c. projekt   keretében készült. A tanulmány elkészítésében nagymértékben támaszkodtunk a kutatás során készült háttértanulmányokra, amelyeknek szerzői a kutatócsoport tagjai voltak: dr. Bárdos Jenő, Czók Brigitta, dr. Győri János (kutatásvezető), Majorosné Kovács Györgyi, dr. Mogyorósi Zsolt, Oláhné Téglási Ilona, dr. Tarnóc András, dr. Ütőné Visi Judit, dr. Virág Irén. Jelen stratégiai ajánlásokban kisebb-nagyobb szövegátvételek találhatók a munkacsoport által készített háttértanulmányokból – ezeket a szövegrészeket azonban a munka jellege miatt jelen szövegben nem tüntettük fel idézőjellel, szerzői utalásokkal vagy más módon. 

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.