Időkeret: 
1. Önálló munka/csapatok, konzultáció: hídépítés, 2 hét 2. Egymás munkáinak megismerése, munka befejezése: 2x45 perc 3. Hidak terhelése, törése: 45 perc
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A hidak készítése kétféle szempont alapján is megvalósítható. Az egyik lehetőség a modell készítése, ahol a mechanikai jellemzők szempontjából kell modellezni a hidat. A másik lehetőség egy híd modellezése, amely készülhet kitalált vagy valóságos híd alapján is. A hidak terhelése egy jeles iskolai rendezvényen a többi diák részvételével történik, ahol a nyertes csapatot díjazzuk. Célok/részcélok: Az épített környezet megismerése, a szerkezetek megfigyelése. Társas kompetenciák fejlesztése. Hatékony időgazdálkodásra nevelés. Egészséges versenyszellem erősítése. Közös alkotásra, munkára késztetés. Természettudományos, matematikai, fizikai ismeretek alkalmazása. Felhasználható anyagok tulajdonságainak megismerése. Újrahasznosítás kreatív lehetőségeinek felfedeztetése. Tehetséggondozás, differenciálás.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.