Időkeret: 
5x60 perc /tanóra/, pl. témanap vagy témahét keretében. Amennyiben kiállítást szervezünk a IV. tevékenység végén, akkor projektként is megtarthatjuk.
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A halászat, mint ősi mesterség megismerése: a halászok életének megismerése, halászati eszközök készítése. A halászok élete régen és ma. A Tisza legismertebb halai, s ehhez kapcsolódóan az egészséges életmód iránti igény fejlesztése. Halászattal kapcsolatos szólások, közmondások, játékok mesék megismerése. Célok/részcélok: A halászat, mint ősi mesterség megismerése A halászathoz kapcsolódó szokások, eszközök, tevékenységek megismerése Érzékelés, fantázia fejlesztése Nyelvi kommunikációs képesség fejlesztése Önkifejezési képesség fejlesztése Kooperatív tanulás Logikai készség fejlesztése Rendszerező készség fejlesztése Szövegértés Egészséges életmódra nevelés

Fejlesztési fókusz kulcskompetencia: 
Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.