Javasolt évfolyam: 
Időkeret: 
5 óra
Leírás / Célok: 
 • Zenei szeretetre nevelés
 • Ritmusérzék fejlesztése
 • Híres zeneszerzők műveinek megismerése
 • Hangszerekkel, hangszercsaláddal való ismerkedés
 • Zenei hallás, zenei memória fejlesztése
 • Hangszín, hallás fejlesztése
 • Zeneértővé nevelés
 • Tapasztalaton alapuló ismeretszerzés
 • Problémamegoldó képesség, kreativitás fejlesztése
 • Különböző formák megkomponálása ritmushangszerekkel
 • Szociális képességek fejlesztése a csoportmunkák, közös tevékenységek közben
 • Igényes zene megszerettetése
 • Hangverseny-látogatás előkészítése, első hangverseny élmények. 
Részmodulok: 
 1. részmodul: Hang, ritmus, dallam 
 2. részmodul: Ritmus, mozgás, tánc
 3. részmodul: Zenei korok, híres nagyjaink Hangszerek főszerepben
 4. részmodul: Koncertlátogatás
Tartalmi fókusz Tan-Tan: 
Tartalmi fókusz Szociális kompetenciák: 
Tartalmi fókusz Szabadidő: 
Alkalmazott munkaformák: 

Értékelés

0
Még nincs értékelve

Kedvencek

Nincsen kedvencnek jelölt tartalom.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.