Időkeret: 
Összesen 90 perc. Ez kiegészül azzal, hogy a részvevő tanulóknak előzetesen rögzíteni kell mobiltelefonnal, hogy milyen hangokkal találkoznak iskolába jövet.
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul kiindulópontja, hogy a városi zajok, hangok, zörejek, melyek körülvesznek minket, sokszor zavaróak, ugyanakkor, ha odafigyelünk, izgalmasak, érdekesek is lehetnek, így érdemes vizsgálat tárgyává tenni őket. A modulban megismerkedünk a zajok, zörejek művészi feldolgozásának lehetőségeivel is, illetve gyakorlati megközelítésükkel, mint a zajtérképekkel, a tanulók anyaggyűjtéseire, csoportmunkájára alapozva. Célok/részcélok: A hangok a városban modul célja, hogy a résztvevő tanulók gondolkodásában előtérbe helyezzük a városi zajok jelentőségét, megoldásokat keressünk, példákat mutassunk be a hanghatások elleni védekezésre. A kompetenciafejlesztés területei: A szociális kompetenciákhoz tartozó kognitív készségek: problémaazonosítás, kritikai gondolkodás, kreativitás. Társas kompetenciák: véleményalkotás, társadalmi részvétel, feladatvállalás Az öröm- és bánatpontok megállapítása, dokumentálása során a megbeszélés, a vita javítja a kompromisszumkészséget, együttműködési készséget. Digitális kompetencia fejlesztése: a hangfelvétel készítéséhez szükséges eszközök, illetve a prezentáció elkészítése során. Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése: az önálló munka, az anyaggyűjtés során. A természettudományos kompetenciák fejlesztése: az emberi tevékenység okozta változások megértése, kezelése, feldolgozása során.

Fejlesztési fókusz kulcskompetencia: 
Megvalósítás keretei: 

Értékelés

0
Még nincs értékelve

Kedvencek

Nincsen kedvencnek jelölt tartalom.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.