A KÉPANYAG LEÍRÁSA

Az alább elérhető képgalériák nagy felbontású, jogtiszta képeket tartalmaznak, melyek egyesével és témakörönként egy darab tömörített file-ban is letölthetők.

 

 

Csoport – rajz (2 db)

A sematikus ábrákon egy csoport szerkezete látható.

Ajánlott témák: befogadás, beilleszkedés, kizárás, kiközösítés, közösség, konfliktus, segítség.

 

 

 

Életkorok – rajz (8 db)

A rajzok különböző életkorú személyeket ábrázolnak.

Ajánlott témák például: család, generációk, fejlődés, életszakaszok, udvariassági formák.

Ezen kívül bármilyen téma, amelyet különböző életkorokban szeretnénk összevetni, például: napi rutin, egészség, érdeklődés, célok, igények stb. Segítheti például a nézőpontváltást, empátiát, sztereotípiák előhívását.

 

 

 

Érzelmek – fotó (17 db)

A képeken szereplő gyerekek különböző helyzetekben láthatók, arckifejezéseik, gesztusaik, testtartásuk alapján érzelmeikre következtethetünk. Életkor: 6–12 év.

Ajánlott témák: érzelmek, lelkiállapotok.

Bármilyen téma dramatikus feldolgozásához, egy helyzet illusztrálásához, elképzeléséhez használhatjuk a képeket. Bármilyen téma előhívásához, szabad asszociációkra is használhatjuk a képeket. Segíthetik a nézőpontváltást, empátiát, képzelet, fejlesztését, mások gondolatainak kitalálását, esetek kitalálását, elemzését.

 

 

 

Érzelmek – rajz (18 db)

A rajzokon emberek láthatók, arckifejezéseik, gesztusaik, testtartásuk alapján következtethetünk érzelmeikre.

Ajánlott témák: érzelmek, lelkiállapotok, harag, konfliktus, konfliktusmegoldás, vita, megbántás, családi konfliktus, szülő-gyerek viszony, iskola, kiközösítés, stressz, fenyegetettség, zaklatás, bántalmazás, agresszió, gyűlölet.

Mivel a képek nem realisztikusak, hanem inkább jelképesek, karikatúraszerűek, elsősorban asszociációkra használhatjuk, a tanulók általános tapasztalatainak előhívására.

 

 

 

Fantázia – rajz (9 db)

A képeken absztrakt ábrázolások láthatók.

Ajánlott témák: képzelet, művészet, önkifejezés, környezet, érzelmek.

Elsősorban a tanulók asszociációinak előhívására használhatjuk, szabad alkotás bátorítására, nemverbális kommunikáció és önkifejezés megértésére és alkalmazására.

 

 

 

Fiúk – fotó (12 db)

A fotókon különböző külsejű és életkorú fiúk portréképei láthatók. Életkor: kb. 10–18 év. Különböző rasszjegyű személyek szerepelnek a képeken.

Ajánlott témák: fiúk – lányok, nemi identitás, vonzódás, barátság, előítélet, sztereotípia. Megvizsgálhatjuk, milyen feltételezéseink születnek egy emberről a külseje alapján.

Bármilyen téma dramatikus feldolgozásához, egy szereplő illusztrálásához, elképzeléséhez használhatjuk a képeket.

 

 

Hangulat – rajz (12 db)

A rajzokon tájak és emberek láthatók.

A hozzájuk kapcsolható feladatok a pozitív-negatív látásmód témájának feldolgozását segíthetik. Ugyanazt a helyzetet, körülményeket, tájat az egyik ember pozitívabban, a másik negatívan láthatja. Erre jó (semleges) példa az időjárás. Gyakoroltatható a kétféle véleményezés megfigyelése.

Ajánlott téma: lelki egészség, boldogság, érzelmek, hangulatok, környezet, pozitív gondolkodás, problémamegoldás, megoldáskeresés.

Ezen kívül bármilyen téma dramatikus feldolgozásához, egy helyzet illusztrálásához, elképzeléséhez, elemzéséhez használhatjuk a képeket. A – néhol meseszerűen rajzolt – helyszínek jó kiindulást jelenthetnek olyan feladatokhoz, amelyben a tanulók történeteket alkotnak, eseteket írnak le. A képek kinyomtatva, színezve kiegészíthetők: különböző környezeteket ábrázolhatnak a gyerekek. A képeket a rajzolni kevésbé szerető tanulók is használni tudják ábrázolásokhoz.

 

 

 

Kapcsolat – fotó (16 db)

A fotókon felnőttek és gyerekek láthatók.

Minden képen legalább két személy látható, akiknek kapcsolati minőségére és jellemzőire következtethetnek a tanulók.

Ajánlott témák: kapcsolat, barátság, szeretet, elfogadás, befogadás, közös tevékenységek, bizalom, segítség, család, szülő-gyerek viszony, generációk, életszakaszok, párválasztás stb.

Ezen kívül bármilyen téma dramatikus feldolgozásához, egy helyzet, a szereplők illusztrálásához, elképzeléséhez, elemzéséhez használhatjuk a képeket.

 

 

 

Kiközösítés – fotó (7 db)

A képeken kisebb gyerekcsoportok, és a tőlük külön álló módon egy-egy gyerek látható. Életkor: 9-16 év.

Ajánlott témák: befogadás, beilleszkedés, kizárás, kiközösítés, közösség, osztály, konfliktus, segítség, empátia, csúfolás, gúnyolódás, zaklatás, megbántás, érzelmek, biztonság, lelki egészség stb.

Ezen kívül bármilyen téma dramatikus feldolgozásához, egy helyzet illusztrálásához, elképzeléséhez, elemzéséhez használhatjuk a képeket.

 

 

 

 

Kommunikáció – fotó, ábra (15 db)

A képeken az emberi nem nyelvi kommunikáció, illetve a kommunikációt közvetítő technikai eszközök láthatók.

Ajánlott témák: kommunikáció, fejlődés, technika, kapcsolatok, emberi közösség működése, információ, egymás megértése, jelek megértése.

 

 

 

 

Konfliktus – fotó (16 db)

A fotókon felnőttek és gyerekek láthatók konfliktusos helyzetekben.

A képek jól használhatók arra, hogy komoly, súlyos helyzeteket elemezzünk a tanulók személyes tapasztalatainak nevesítése nélkül.

Ajánlott témák: barátság, harag, konfliktus, konfliktusmegoldás, vita, megbántás, válás, családi konfliktus, szülő-gyerek viszony, iskolai légkör, iskolai közösség, kiközösítés, fenyegetettség, zaklatás, bántalmazás, agresszió, fegyelem, fegyelmezés, büntetés, szabálykövetés.

Bármilyen téma dramatikus feldolgozásához, egy helyzet illusztrálásához, elképzeléséhez, elemzéséhez használhatjuk a képeket.

 

 

 

Konfliktus – rajz (12 db)

A rajzokon az emberi közösségben előforduló ellentétek ábrázolása látható.

Ajánlott témák: harag, konfliktus, konfliktusmegoldás, vita, megbántás, családi konfliktus, szülő-gyerek viszony, iskola, kiközösítés, stressz, fenyegetettség, zaklatás, bántalmazás, agresszió, gyűlölet, háború.

Mivel a képek nem realisztikusak, hanem inkább jelképesek, karikatúraszerűek, elsősorban asszociációkra használhatjuk, a tanulók általános tapasztalatainak előhívására.

 

 

 

Környezetszennyezés – fotó (10 db)

A fotókon környezetszennyezés jelei vagy megsérült táj látható.

Ajánlott témák: környezetvédelem, egészség, társadalom, szabályok, felelősség, fejlődés, technika, jövőkép.

Kezdeményezhető kutatómunka, projekttervezés.

 

 

 

Lányok – fotó (18 db)

A fotókon különböző külsejű és életkorú lányok portréképei láthatók. Életkor: kb. 10–18 év. Különböző rasszjegyű személyek szerepelnek.

Ajánlott témák: fiúk – lányok, nemi identitás, vonzódás, barátság, előítélet, sztereotípia. Megvizsgálhatjuk, milyen feltételezéseink születnek egy emberről a külseje alapján.

Bármilyen téma dramatikus feldolgozásához, egy szereplő illusztrálásához, elképzeléséhez használhatjuk a képeket.

 

 

 

Más kultúrák – fotó (45 db)

A fotókon európai és nem európai kultúrák jegyeit viselő emberek láthatók.

Ajánlott témák: multikulturalizmus, vallások, emberiség, másság, előítélet, megértés, elfogadás, sztereotípia.

 

 

 

Nők és férfiak – fotó (13 db)

A fotókon felnőtt személyek láthatók.

Ajánlott témák: család, családi munkamegosztás, nemi identitás, társadalmi elvárások, divat, öltözék, kultúrák, foglalkozások, jövőkép, boldogulás.

Elsősorban a két nem közötti különbségek– testi, kulturális és társadalmi szerepei, sztereotípiái – megfigyelésére, megvitatására javasoljuk.

 

 

 

Önkifejezés – fotó (12 db)

A képeken emberek különböző helyzetekben láthatók, amelyekben arckifejezéseik, gesztusaik, testtartásuk alapján érzelmeikre, illetve a társukkal való kapcsolatukra következtethetünk.

Ajánlott témák: kommunikáció, érzelmek, kapcsolatok, szeretet.

Bármilyen téma dramatikus feldolgozásához, egy helyzet illusztrálásához, elképzeléséhez használhatjuk a képeket.

 

 

 

Otthonunk környezete – fotó (15 db)

A fotókon lakóépületek és környezetük látható.

Ajánlott témák: lakóhelyem, lakókörnyezetem, épített környezet gondozása, esztétikája, szépítése, szegénység, anyagi helyzet, igényesség.

Ezen kívül bármilyen téma dramatikus feldolgozásához, egy helyszín illusztrálásához, elképzeléséhez használhatjuk a képeket.

 

 

 

 

Régi tárgyak – fotó (16 db)

A képeken régi technikai eszközök láthatók.

Ajánlott témák: tárgyi környezetünk, emberi tevékenység, technika, tudás, életkörülmények, generációk, család múltja, idő, fejlődés, környezetvédelem.

 

 

 

Szegénység – fotó (14 db)

A fotókon rossz körülmények között élő felnőttek és gyerekek láthatók.

Ajánlott témák: szegénység, anyagi helyzet, társadalmi felelősség, társadalmi problémák, segítségnyújtás, szolidaritás, előítéletek, kultúrák, emberiség, munka, környezeti hatások, életkörülmények.

Segíthetik a nézőpontváltást, empátiát, sztereotípiák előhívását. Kezdeményezhető kutatómunka, projekttervezés.

 

 

 

Szomszédság – rajz (14 db)

A rajzokon utcák, házak, különböző települések láthatók.

Ajánlott témák: épített környezetünk, életmód, életkörülmények, szomszédság, tágabb közösségeim, lakóhelyi közösség, kedvenc helyeim, közlekedés, biztonság stb.

A – néhol meseszerűen rajzolt – helyszínek jó kiindulást jelenthetnek olyan feladatokhoz, amelyben a tanulók történeteket alkotnak, eseteket írnak le. A lakásokba, épületekbe személyeket képzelhetnek, ezáltal egy közösséget is kitalálhatnak. A képek kinyomtatva, színezve kiegészíthetők: különböző környezeteket ábrázolhatnak a gyerekek. A képeket a rajzolni kevésbé szerető tanulók is használni tudják ábrázolásokhoz.

 

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.