A Gyakorlati életre nevelés téma a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő ismeretszerzést helyezi középpontba. Az élményközpontú tanítás során sokféle kompetencia, készség, képesség fejleszthető játékos formában és a felfedeztető tanulásban a gyakorlati életre történő felkészülés számos területét a tanulókkal együtt tervezhetjük, így a motivációjuk belsővé válik.

Fontos célként jelenik meg a Gyakorlati életre nevelés terén a pénzügyi ismeretek megalapozása, a környezettudatos és egészséges életvezetéssel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakítása, a hétköznapi gyakorlati tevékenységekben és ügyintézésben való jártasság erősítése, mindennek elérésére pedig az aktív tanulásra építő iskolai gyakorlat létrejöttének támogatása.

Lényeges elem a szociális kompetenciák kiemelt fejlesztése, az iskolák társadalmi szerepvállalásra való felkészítése, illetve a változó tanárszerepek kialakulásának segítése módszertani megújulással.

 

 

A gyakorlati életre nevelés téma alprojekt oldala →

 

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.