Időkeret: 
1 témanap
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A program a flóra felfedezésével és felhasználásával foglalkozik melynek középpontjában a fa és a festőnövények állnak. Ez a komplex téma remek lehetőséget kínál a szemléletformálásra, környezeti nevelésre. A flóra motívumai jelen vannak a néprajzban, művészetekben, irodalomban, zenében, Bibliában. A program a diákoknak lehetőséget biztosít alkotó tevékenységre, tapasztalati úton való tanulásra. A témanap vagy témahét kollégák és a ZöldDök (Zöld Diákönkormányzat) bevonásával valósul meg, de maguk a résztvevő gyerekek is bővíthetik a tevékenységek körét. A projekt végére a gyerekek elkészítik saját „füves könyvüket” és az osztály „füves könyvét” mint portfoliót felfedezéseikről, szerzett ismereteikről. A legszebb munkákból kiállítást szervezünk az iskolában. Célok: • Szemléletformálás kutatáson és alkotó munkán keresztül. • A lehető legtöbb tantárgy bevonásával komplex gondolkodásra nevelés. • Hagyományok megismerése. • Szimbólumok értelmezése. • A fák és a növényekben rejlő alkotó lehetőségek szerepének megismerése mindennapi életünkben. • Minél több diák aktív bevonása a természeti, technikai és társadalmi környezetünk pozitív alakításába. • Az iskolában működő ZöldDÖK bevonása a feladatok előkészítésébe, szervezésbe, értékelésbe. Részcélok: • Szülők bevonása. • Önálló és csoportos ismeretszerzés. • Együttműködés társakkal, felnőttekkel. • IKT használata. • Alkotó tevékenység fontosságának tapasztalata. • Felelősségvállalás, felelősségtudat-formálás. • Csoportfejlesztés.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.