A tudomány és technika területén a fejlődés az elmúlt évtizedek során tovább gyorsult. Ma még csak az igény fogalmazódik meg bennünk valamivel kapcsolatosan, holnap a tudomány már használja azt, holnaputánra pedig már a hétköznapi életünk részévé válik az új találmány. Rövidesen pedig egy még meglepőbb technikai újítás homályosítja el fényét.

 

Az új NAT és a kerettantervek alapján elkészített helyi tantervek számos olyan tartalmi elemet fogalmaznak meg követelményként, melyek eddig alig vagy egyáltalán nem szerepeltek a tananyagban és a tankönyvekben. A változó társadalmi környezet és a technikai fejlődés hatással van az iskolai korosztály tanulási szokásaira és a tanulói attitűdökre is. A 21. század pedagógusának modern pedagógiai módszerekkel és módszertani eszközökkel felvértezve kell készen állnia arra, hogy a tudomány időszerű kérdéseiről, legfrissebb eredményeiről hatékonyan adja át a szükséges ismereteket diákjainak. A tanárnak továbbá a modern kor kihívásainak megfelelő készségek fejlesztését kell megvalósítania a tanórákon. Különösen igaz ez a fizikaórákra és a fizikát tanító tanárokra. Ehhez a munkához kívánnak segítséget nyújtani az itt, szabadon hozzáférhető implementációs anyagok.

 

Az elérhető implementációs anyagok típusai:

· Óravázlat

· Kísérletek leírása

· Tanulói tevékenységek

· Projektötletek

· Játékok

· Szemléltetőanyag

· Módszertani segédanyag

· Szakmai segédanyag

· Linkgyűjtemény

· Értékelési segédlet

· Egyéb

 

Az évfolyamok és témakörök szerint kereshető anyagokat igyekeztünk felhasználóbarát formátumban elérhetővé tenni, így lehetőség van a közzétett ötletek azonnali felhasználására, továbbgondolására, de akár esetleges átdolgozására is.

 

Őszintén reméljük, hogy a kollégák a merevlemezükre sok hasznos segédanyagot elmentve kattintanak majd a képernyő jobb felső sarkában található kis x-re, és hamarosan visszatérnek az oldalra.

 

Jó böngészést kívánunk!

 

Jánossy Zsolt

Ádám Árpád

Baló Péter

Lepenye Mária

Póta Mária

Seres István

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.