Az oktatási tudásmenedzsment fontos eleme az oktatás nemzetközi világában az elmúlt 2-3 évtized-ben egyre erőteljesebben jelen lévő jó gyakorlatok elterjesztése, megosztása. A témaegység feladata volt a jó gyakorlatok megosztását lehetővé tevő modul létrehozásának előkészítése, annak tartalmá-ról való szakmai gondoskodás, valamint a már létező közoktatási portálok szolgáltatásainak, tartal-mainak egységes keretrendszerbe töltése.

A témaegység szükségességét adta, hogy a köznevelési intézményekben alkalmazható jó gyakorla-tok bevezetéséhez, elterjesztéséhez, helyi adaptációjához a köznevelési intézményeknek szükségük van szakmai támogatásra, költséghatékonyan elérhető tartalmakra. 

A témaegység céljai az alábbiak voltak: jó gyakorlatok további gyűjtése, rendszerbe illesztése, meg-jelenítése a nemzeti közoktatási portálon, valamint a jó gyakorlatok implementációjához javaslatok megfogalmazása, modell-leírások kidolgozása. 

A megvalósítás során az alábbi, legfontosabb munkamódszerekkel dolgoztak a kutató-fejlesztők: kvalitatív kutatás megvalósítása, elsősorban a dokumentumelemzés módszerével, szakmai műhelyek megvalósítása, elemzések, tanulmányok készítése.

A témaegység eredményei közül kiemelhető a Nemzeti Köznevelési Portálon (https://portal.nkp.hu/Search?subjectId=15) rendelkezésre álló jó gyakorlatok gyűjtésének szakmai előkészítése, a további feltöltések módszertanának, az elérhető jó gyakorlatok használati javaslatai-nak, szakértői, tanári véleményeknek, teszteléseknek szakmai kidolgozása, a fenntarthatóság alapjai-nak megteremtése, szakmai közösség-építés az innovációk feltöltőinek részvételével.

A témaegység eredményei elsősorban a fejlesztők körében hasznosíthatóak. Az itt feltárt adatbázi-sok felépítése, tartalma, valamint a korábbi tapasztalatok alapján történt meg a Nemzeti Köznevelési Portál jó gyakorlatokat, innovációkat megosztó felületének specifikációja, valamint az átvehető tar-talmak azonosítása is.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.