Az 1662/2013. (09. 20.) kormányhatározatban rögzített feladatokkal szorosan összefüggő TÁMOP 3.1.2‒B/13 jelű „A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése” című kiemelt projekt célja egy olyan országosan egységes taneszköz-rendszer kiépítése és fejlesztése, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elvárás-rendszeréhez igazodva az új tartalmi szabályozókban foglalt követelmények teljesíthetőségét állítja előtérbe: a rendszer mindenki számára nyilvánosan elérhető, egyszerű, szabványosított és standardizált legyen, továbbá az akkreditációs eljárásokkal való kompatibilitásra épüljön. A projekt megvalósítása során lehetőség lesz az elkészült tankönyvek iskolai kipróbálására, hatékonyságuk és használhatóságuk gyakorlati tapasztalatokon alapuló ellenőrzésére. A kísérleti kipróbálás után a fejlesztők elvégzik a szükségesnek ítélt javításokat és módosításokat.
A projekt rövid távú célja a 2014/2015-ös tanév kezdetére 27 (digitálisan és hagyományos módon egyszerre fejlesztett) köznevelési tankönyv fejlesztése.

A tankönyvekkel kapcsolatos koncepció letölthető INNEN.

A kísérleti tankönyvek fejlesztésének koncepcionális hátteréről készült tanulmány letölthető (MAGYAR és ANGOL nyelven).

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.