Javasolt évfolyam: 
Időkeret: 
5 óra
Leírás / Célok: 
  • A helyes artikuláció és a középhangerős beszédkészség fejlesztése.
  • Beszédgimnasztikai gyakorlatokkal a helyes artikuláció gyakoroltatása.
  • A középhangerő gyakoroltatása.
  • Adekvát hangszín gyakoroltatása.
  • Helyes ejtés, a magánhangzók és mássalhangzók időtartamának érzékeltetése.
  • A helyes beszédlégzés gyakoroltatása.
  • Kommunikációs helyzetértelmezés.
  • Spontán szövegalkotás és az absztrakció fejlesztése.
  •  Figyelem, koncentráció, emlékezet fejlesztése.
Részmodulok: 

1. Részmodul címe: Nyelv-és beszédfejlesztés

2. Részmodul címe: Nyelv-és beszédfejlesztés

3. Részmodul címe: Nyelv-és beszédfejlesztés

4. Részmodul címe: Nyelv-és beszédfejlesztés

5. Részmodul címe: Nyelv-és beszédfejlesztés

Tartalmi fókusz Tan-Tan: 
Tartalmi fókusz Szociális kompetenciák: 
Fejlesztési fókusz NAT: 
Fejlesztési fókusz kulcskompetencia: 
Alkalmazott munkaformák: 

Értékelés

0
Még nincs értékelve

Kedvencek

Nincsen kedvencnek jelölt tartalom.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.