"Médiatudatosság az oktatásban" - OFI konferencia

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), mint a hazai oktatási ágazatirányítás egyik meghatározó háttérintézménye, minden évet egy olyan szakmai konferenciával zár le, amelynek témája kiemelt érdeklődésre tarthat számot az oktatás-nevelés szereplőinek széles körében. Ezúttal Intézetünk egy olyan rendezvény megtartására készül, amely a köznevelési rendszer elmúlt két évben lezajlott teljes tartalmi megújítását foglalja keretbe.

Részletes program

A konferenciára a regisztráció lezárult!

Gyermekeink felnőtté válásában a családi és közösségi minta mellett a globális mediatizált nyilvánosság világa is döntő befolyással bír. A hagyományos, s az egyre fejlődő és változó új médiumok számottevően befolyásolják a gyerekek motivációit, érzelmi beállítódásaikat, viszonyulásaikat az élet számos alapvető kérdéséhez. E felismerés eredményeként az oktatás tartalmát meghatározó szabályozók hangsúlyosan foglalkoznak a médiatudatosságra nevelés legfontosabb alapvetéseivel. Nemcsak konkrét tantárgyakon keresztül ismerkedhetnek meg a tanulók a média működésével, sajátosságaival, hatásmechanizmusával, s kapnak lehetőséget az értelmező, kritikai, értékelvű beállítódás alapjainak elsajátítására, hanem valamennyi tantárgy műveltségi tartalmának meghatározását össze kellet hangolni – többek között – a médiatudatosságra nevelés kiemelt szándékával. A médiatudatosságra, médiaműveltségre való nevelés paradigmái alakulóban vannak, a konferencia ezek tudatosításához, a médiaoktatés tartalmi-módszertani fejlesztéséhez kíván hozzájárulni.

Ez évi konferenciánkon tehát eszmecserét kezdeményezünk és ajánlásokat teszünk arra nézve, hogy a médiatudatosságra nevelés miként érheti el céljait, melyek azok a lehetőségek és szándékok, amelyek összefogása és mozgósítása révén a pedagógusok eredményesebben és hatékonyabban adhatják át tapasztalataikat, oszthatják meg ismereteiket, vonhatják be a közös alkotáson keresztül történő tanulási folyamatokba a gyermekeket. Elképzelésünk szerint a pedagógusok téma iránti fogékonyságát növelheti, illetve a tárgyba vágó ismereteit bővítheti, ha a konferencia keretében közvetlenül megismerkedhetnének a média világával, személyiségeivel, s a tanítási folyamatba építhető tudás összegyűjtésének lehetőségével. A konferencia egy, az OFI által gondozott honlap-felület elindításával zárul, amelyen az elhangzott előadások elérhetővé, illetve a megkezdett szakmai munka interaktívan folytathatóvá válik.

A konferencia tematikus csomópontjai:

  • Médiatudatosság - médiaoktatás
  • A médiatanítás Európában
  • Média – veszélyek - kockázatok
  • A közszolgálati média által kínált tartalmak és formátumok, illetve kapcsolódási formák
  • A pedagógiai szakújságírás, pedagógiai lapok, folyóiratok

Javaslatok:

  • a konferencián elhangzó valamennyi előadás és beszélgetés, illetve iskolai műhelyek bevonásával készülő multimédiás tartalmak egy honlap-felületen, valamint (formátumfüggően) egy kötetben jelennek meg
  • kísérő programok: diák fotósok és videósok közreműködésével záruló konferencianapok
h k s c p s v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
2013. nov. 12. 11:00 - 2013. nov. 13. 11:00
Károlyi-Csekonics Rezidencia (http://www.kcsr.hu/)
1088 Budapest, Múzeum u. 17.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.