Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet frissen megjelent, felsőoktatási témájú köteteinek bemutatója

A rendezvény célja
Az OFI 2016 második felében három felsőoktatási témájú kötetet is megjelentetett, amelyek együttes bemutatására és megvitatására kerül sor a szerzők, szerkesztők, szakmai lektorok közreműködésével. A rendezvény ideje alatt a helyszínen a kötetek korlátozott számban hozzáférhetők lesznek.

Részvételi szándék jelzése
A konferencián a részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékot előzetesen jelezzék az NFKK honlapján, amely az alábbi linken érhető el: http://nfkk.uni-corvinus.hu

Helyszín és parkolás
A konferencia helyszíne a BCE új épületében (Közraktár u. 4-6.) található könyvtár 1. emeleti előadóterme. A gépkocsival érkezők parkolni az épület alatt található mélygarázst javasoljuk (bejárat a Mátyás utca felől).

 

Program

 

14:30-tól            Regisztráció, kávézás

15:00 – 15:20    Nyitó gondolatok: a kötetek megszületésének háttere, célok (Derényi András, OFI, a kötetek szerkesztője)

15:20 – 15:40    A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között

A kötetet bemutatja: Temesi József, a BCE professor emeritusa, a kötet társszerkesztője

E sajátos kötet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási és Elemzési Központjának felsőoktatással foglalkozó és a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja kutatói együttműködése eredményeként született meg. Különösségét az a kettősség adja, hogy egyfelől értelmezéseket keres a hazai felsőoktatás közel három évtizednyi alakulása tudományos igényű leírására, másfelől tényekre alapozottan át is tekinti e periódust, illetve egyes – kutatási szempontból néhány, fehér foltnak számító területen – mélyebben is elemzi az adott terület problémavilágát annak reményében, hogy releváns kérdéseket és javaslatokat fogalmaz meg későbbi kutatási programok számára. Ebből következően műfaja is szokatlan: a kötet válogatás egy nagyobb ívű kutatást megalapozó, előkészítő, feltáró munka eddigi eredményeiből. 

http://ofi.hu/kiadvany/magyar-felsooktatas-1988-es-2014-kozott

15:40 – 16:00    Vita

16:00 – 16:15  A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja. A megújított európai standardok és irányelvek működése, alkalmazása.

A kötetet bemutatja: Kováts Gergely, a BCE adjunktusa, minőségügyi referense, a kötet egyik szerzője

A felsőoktatás minőségbiztosításának standardjait és irányelveit rögzítő anyag – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) – teljes egészében sohasem jelent meg ma­gyarul, ezért hatását is kevésbé fejtette ki, mint másutt. Amikor hosszas előkészítő munkák és széles körű egyeztetések nyomán az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatásért felelős miniszterei 2015 tavaszán Jerevánban a megújított ESG-re rábólintottak, világos feladatként adódott a felülvizsgált szöveg magyarra ültetése és megjelentetése. E kötet második felében ez a dokumentum olvasható, az első felében pedig a minőségbiztosításnak a felsőoktatás különböző szintjein történő alkalmazási lehetőségeit áttekintő, elemző tanulmányok jelentek meg. A kötet arra nem vállalkozhatott, hogy átfogóan szóljon a minőségbiztosításról, mind­össze egy olyan tanulmány-, illetve dokumentum-összeállítás, amely a minőségbizotsítással kapcsolatos gondolkodás hazai fejlő­dését és az ehhez szükséges információszerzést kívánja segíteni.

http://ofi.hu/kiadvany/felsooktatas-minosegbiztositasi-horizontja-megujitott-europai-standardok-es-iranyelvek

16:15 – 16:30    Vita

16:30 – 16:45  Tanulásszervezés, tudáselismerés és átjárhatóság a felsőoktatásban. Útmutató az európai kreditrendszer alkalmazásához.

A kötetet bemutatja: Kálmán Orsolya, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa, a kötet szakmai lektora

A bolognai folyamat, azaz az európai felsőoktatás megújításának kulcsfontosságú eseményei azok a kétévente szervezett, amelyeken stratégiai döntések és vállalások születnek a felsőoktatással kapcsolatban. A 2015 tavaszán Jerevánban tartott miniszteri találkozón jóváhagyták az Európai Kreditgyűjtési és -átviteli Rendszer (ECTS) megújított Útmutatóját. Az előző ilyen dokumentum 2009-ben jelent meg. Az eredeti és megújított változat között igen jelentős a különbség. Ez egészen általánosan úgy összegezhető, hogy míg az előző kötet a képzéseket tervező és ellenőrző szervezeti, szakértői szinteknek szólt, a mostani voltaképpen már az egyes oktatók számára is meghatározó szakmai forrás. A kötet a dokumentum magyar nyelvű közzétételén túl annak alkalmazását elősegítő értelmező, kontextualizáló tanulmányokat közöl a tanulásszervezés, az elismerés és mobilitás témaköreiben.

http://ofi.hu/kiadvany/tanulasszervezes-tudaselismeres-es-atjarhatosag-felsooktatasban

16:45 – 17:00    Vita

17:00 – 17:30    Beszélgetés a felsőoktatás kutatásának lehetőségeiről

h k s c p s v
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
2016. dec. 14. 15:00
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.