Időkeret: 
Témahét (10 x 45 perc)
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A megújuló energiák (szél-, víz-, nap-, geotermikus energia) alkalmazásának és környezetvédelmi szerepének megismerése. Közvetlen tapasztalatszerzés lakóhelyen vagy környékén működő berendezések megtekintésével. Célok/részcélok: A tanulók környezettudatos magatartásának alakítása. Közvetlen tapasztalatok alapján szerezzenek ismereteket a megújuló energiákról. Együttműködési hajlam, felelősségtudat erősítése.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.