Az iskola és a szülő közötti együttműködés lehetőségei

A szülő és az iskola, a családi otthon és a oktatási-nevelési intézmény közötti kapcsolatrendszer jellege változó formákat ölt oktatási rendszerenként, intézményenként és egyéni szinten, a pedagógus-szülő viszonylatában. Az angolszász államokban nagy hagyománya van a szülői részvétel erősítésének, az aktivitás fokozásának, illetve a harmonikus együttműködésre irányuló iskolai kezdeményezéseknek. A szülő-iskola viszonyrendszer minőségét a mai szakmai diskurzus együttműködőnek minősíti. Ezzel egyfajta (explicit és implicit) elvárást fogalmaz meg, hogy ennek a viszonyrendszernek partneri jellegűnek kell lennie. Ez az értéktelítettség kifejez és hordoz egy olyan szakpolitikai elgondolást, hogy a tanulói eredményesség és a méltányosság gyakorlása érdekében szükséges a harmonikus együttműködés.

Pillanatkép a nem-formális és informális tanulás elismerésének (validáció) nemzetközi helyzetéről

Az iskolarendszeren kívül megszerzett képességek és tudások (kompetenciák) elismerésének (validálásának) kérdése Európa-szerte egyre inkább a figyelem fókuszába kerül. A két évtizede még lassan csordogáló szakmai diskurzus és alkalmi kormányzati kezdeményezések közepette formálódó elismerési próbálkozásokat felértékelte az európai munkaerőpiac folyamatosan növekedő munkaerő-kereslete, valamint az elmúlt 20 év során lefutott kettős migrációs hullám, amelynek során jelentős beáramlás kezdődött Európa nyugati felének munkaerőpiacára előbb a kelet-európai országokból azok uniós csatlakozását követően, majd az utóbbi pár évben Afrika, illetve a Közel-Kelet felől. Mindkét esetben az derült ki, hogy a befogadó országoknak és a szakképzett munkavállalókat kereső munkaadóknak egyaránt az az érdekük, hogy mielőbb szakképzettségüknek megfelelő munkakörbe irányítsák az újonnan érkezőket. Új felmérések azt mutatták, hogy azok a képzett emberek, akiknek a tudását, képességeit sikerült felmérni, elismerni, felkészültségüknek megfelelő állásokhoz jutottak, mint azok, akik esetében ezt a fajta tudásvalidálást nem sikerült megoldani. Különösen erős ez a hatás a magasan képzett nők esetében. És a munkaerőpiaci integrációban a nyelvismeret mellett a másik legjelentősebb akadályt a származási országban már megszerzett szakképzettség el nem ismerése képezi (Lien - Toleikyte 2015; Tanay - Peschner 2016). Ezért az elmúlt pár évben az európai foglalkoztatáspolitika keretében – összekapcsolódva oktatáspolitikai kezdeményezésekkel – többféle új program is elindult a validációs gyakorlat ösztönzésére, kiterjesztésére.

Pages

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more