Magyarország Alaptörvénye rögzíti a fenntartható fejlődésre irányuló átmenettel kapcsolatos alapvető értékeket, nevesítve a fenntartható fejlődés elvét is. A fenntartható fejlődésre nevelés a köznevelés egyik célja – melyet súlyának megfelelően a nemzeti köznevelésről szóló törvény első paragrafusa határoz meg –, valamint a Nat kiemelt fejlesztési területe is. A fenntarthatóságra nevelés a környezeti nevelés jó gyakorlatain alapuló, nemzetközi és hazai szinten is izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó pedagógiai terület. Leginkább előremutató gyakorlatát pedig az Ökoiskola Program, az egész intézményes fenntarthatóságra nevelést jelenti. Azaz az, amikor a pedagógiai tartalmi munka és az oktatási intézmény működtetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság értékének hiteles képviseletén alapul.  Ökoiskolában tanítani jó! – vallja több mint tízezer tanító és tanár, attól függetlenül, hogy melyik fenntartó iskolájában, milyen tanulókkal foglalkozik, mert a jövő nemzedékek iránti felelősségről hasonlóan gondolkodók közösségéhez tartoznak.

Az Ökoiskola Címpályázati felhívást évente az oktatásért felelős miniszter írja ki.

Az Ökoiskola Programot 2000-ben kezdeményezte az akkori oktatási minisztérium, a fenntartható fejlődés tanítása és közvetítése iránt elkötelezett ún. „egész iskolás megközelítést” alkalmazó iskolák részére. A Program alapja az Ökoiskola Cím, melyről az iskolák – önértékelésén alapuló – pályázata alapján jelenleg az oktatásért és a környezetvédelemért felelős minisztériumok döntenek. A Programhoz tartozik a Címmel rendelkező köznevelési intézmények tudásmegosztó és tudásbővítő hálózata, ennek része a tematikus honlap (www.okoiskola.hu), kétheti rendszerességgel kiküldött online hírlevél, sok jó gyakorlat és tanítási modul, néhány pedagógus továbbképzés, évente több hazai szakmai rendezvény, valamint a jelenlét a nemzetközi és hazai szakmai-tudományos közéletben fenntarthatóság tanulása témájában.

A 2000-ben indult kezdeményezés eredményei szerteágazóak. 2018 januárjától 967 intézmény (többsége általános iskola, néhány művészetoktatási intézmény és kollégium, negyede középiskola és szakiskola) hordozza büszkén az Ökoiskola, Örökös Ökoiskola Címet az ország minden szegletében. A diákok 28%-a tanul ezekben az iskolákban, és a pedagógusok 29%-a dolgozik itt.

Bármely iskola (nemcsak ökoiskola számára ajánljuk a legújabb ökoiskola tanulási modulokat: http://www.ofi.hu/node/170423, vagy a Natura 2000 európai természetvédelmi értékőrző hálózattal kapcsolatos pedagógiai segédanyag-sorozatot: http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok. A modulok és tevékenységek tanórai és/vagy tanórán kívüli keretek között (pl. szakkör, tábor, kirándulás, verseny), valamint komplex tanulásszervezési formákban (témanap, témahét, projekt) valósíthatók meg. Néhány modul megvalósításában közösségi szolgálatot teljesítő diákok is részt vállalhatnak. Online játékot (N2KaLand app), és szabadtéri vagy osztálytermi játékként is alkalmazható csoportmunkákat is választhatnak az érdeklődő pedagógusok. Minden segédletünk teljes egészében, ingyenesen elérhető online formában.

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének ökoiskola szakértői segítséget nyújtanak a Hálózattal, a fenntarthatóságra neveléssel, és az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban. Kiemelten javasoljuk továbbképzéseinket – nem csak természettudományos tantárgyat tanító – pedagógusoknak, valamint terepi környezeti nevelőknek és a nemzeti parkok, szabadtéri bemutatóhelyek munkatársaknak is.

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more