Dear Reader, the content that you are reading was accurate at the time of publishing, but might have become obsolete since then.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet frissen megjelent, felsőoktatási témájú köteteinek bemutatója

A rendezvény célja
Az OFI 2016 második felében három felsőoktatási témájú kötetet is megjelentetett, amelyek együttes bemutatására és megvitatására kerül sor a szerzők, szerkesztők, szakmai lektorok közreműködésével. A rendezvény ideje alatt a helyszínen a kötetek korlátozott számban hozzáférhetők lesznek.

Részvételi szándék jelzése
A konferencián a részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékot előzetesen jelezzék az NFKK honlapján, amely az alábbi linken érhető el: http://nfkk.uni-corvinus.hu

Helyszín és parkolás
A konferencia helyszíne a BCE új épületében (Közraktár u. 4-6.) található könyvtár 1. emeleti előadóterme. A gépkocsival érkezők parkolni az épület alatt található mélygarázst javasoljuk (bejárat a Mátyás utca felől).

 

Program

 

14:30-tól            Regisztráció, kávézás

15:00 – 15:20    Nyitó gondolatok: a kötetek megszületésének háttere, célok (Derényi András, OFI, a kötetek szerkesztője)

15:20 – 15:40    A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között

A kötetet bemutatja: Temesi József, a BCE professor emeritusa, a kötet társszerkesztője

E sajátos kötet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási és Elemzési Központjának felsőoktatással foglalkozó és a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja kutatói együttműködése eredményeként született meg. Különösségét az a kettősség adja, hogy egyfelől értelmezéseket keres a hazai felsőoktatás közel három évtizednyi alakulása tudományos igényű leírására, másfelől tényekre alapozottan át is tekinti e periódust, illetve egyes – kutatási szempontból néhány, fehér foltnak számító területen – mélyebben is elemzi az adott terület problémavilágát annak reményében, hogy releváns kérdéseket és javaslatokat fogalmaz meg későbbi kutatási programok számára. Ebből következően műfaja is szokatlan: a kötet válogatás egy nagyobb ívű kutatást megalapozó, előkészítő, feltáró munka eddigi eredményeiből. 

http://ofi.hu/kiadvany/magyar-felsooktatas-1988-es-2014-kozott

15:40 – 16:00    Vita

16:00 – 16:15  A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja. A megújított európai standardok és irányelvek működése, alkalmazása.

A kötetet bemutatja: Kováts Gergely, a BCE adjunktusa, minőségügyi referense, a kötet egyik szerzője

A felsőoktatás minőségbiztosításának standardjait és irányelveit rögzítő anyag – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) – teljes egészében sohasem jelent meg ma­gyarul, ezért hatását is kevésbé fejtette ki, mint másutt. Amikor hosszas előkészítő munkák és széles körű egyeztetések nyomán az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatásért felelős miniszterei 2015 tavaszán Jerevánban a megújított ESG-re rábólintottak, világos feladatként adódott a felülvizsgált szöveg magyarra ültetése és megjelentetése. E kötet második felében ez a dokumentum olvasható, az első felében pedig a minőségbiztosításnak a felsőoktatás különböző szintjein történő alkalmazási lehetőségeit áttekintő, elemző tanulmányok jelentek meg. A kötet arra nem vállalkozhatott, hogy átfogóan szóljon a minőségbiztosításról, mind­össze egy olyan tanulmány-, illetve dokumentum-összeállítás, amely a minőségbizotsítással kapcsolatos gondolkodás hazai fejlő­dését és az ehhez szükséges információszerzést kívánja segíteni.

http://ofi.hu/kiadvany/felsooktatas-minosegbiztositasi-horizontja-megujitott-europai-standardok-es-iranyelvek

16:15 – 16:30    Vita

16:30 – 16:45  Tanulásszervezés, tudáselismerés és átjárhatóság a felsőoktatásban. Útmutató az európai kreditrendszer alkalmazásához.

A kötetet bemutatja: Kálmán Orsolya, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa, a kötet szakmai lektora

A bolognai folyamat, azaz az európai felsőoktatás megújításának kulcsfontosságú eseményei azok a kétévente szervezett, amelyeken stratégiai döntések és vállalások születnek a felsőoktatással kapcsolatban. A 2015 tavaszán Jerevánban tartott miniszteri találkozón jóváhagyták az Európai Kreditgyűjtési és -átviteli Rendszer (ECTS) megújított Útmutatóját. Az előző ilyen dokumentum 2009-ben jelent meg. Az eredeti és megújított változat között igen jelentős a különbség. Ez egészen általánosan úgy összegezhető, hogy míg az előző kötet a képzéseket tervező és ellenőrző szervezeti, szakértői szinteknek szólt, a mostani voltaképpen már az egyes oktatók számára is meghatározó szakmai forrás. A kötet a dokumentum magyar nyelvű közzétételén túl annak alkalmazását elősegítő értelmező, kontextualizáló tanulmányokat közöl a tanulásszervezés, az elismerés és mobilitás témaköreiben.

http://ofi.hu/kiadvany/tanulasszervezes-tudaselismeres-es-atjarhatosag-felsooktatasban

16:45 – 17:00    Vita

17:00 – 17:30    Beszélgetés a felsőoktatás kutatásának lehetőségeiről

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
2016. Dec. 14. 15:00
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more