Dear Reader, the content that you are reading was accurate at the time of publishing, but might have become obsolete since then.
A benyújtás határideje: 
2016. Dec. 1. 23:59
Kategória: 

Nemzeti Köznevelési Portál - Alkotói pályázat tanulóknak

Pályázati felhívás

NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL - ALKOTÓI PÁLYÁZAT TANULÓKNAK

NKP MINDENHOL / NKP BÁRMIBŐL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kategória:
Alkotói pályázat tanulóknak

Felhívás:
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) alkotói pályázatot hirdet tanulóknak. A pályázók feladata a Nemzeti Köznevelési Portál nevéből képzett mozaikszó (NKP) felhasználásával képzőművészeti alkotás létrehozása.

Részletek:
A pályázatra jelentkezők feladata: a portál nevéből származó hárombetűs mozaikszót, az NKP-t kell érdekes látvánnyá alakítaniuk. Az alkotás lehet játékos betűkompozíció, dekoratív megjelenítés, kalligráfiai igényű feldolgozás, képi hasonlat, metafora vagy szimbólum. A megjelenítéshez bármilyen technika használható, vagy az alkotások vegyes technikával is elkészíthetők. Az alkotás műfaja lehet hagyományos vagy digitális rajz, festmény, plakát, vizuálisan megjelenített szókép, képvers, mail art, kollázs, montázs, manipulált fotó, kisplasztika vagy térbeli installáció stb. A mozaikszó megjelenítése tartalmazhat más szöveges részleteket is, de a mozaikszónak jól felismerhetőnek kell maradnia az alkotásban.

Pályázók köre:
A magyarországi köznevelési intézmények tanulói egy korosztályba tartozó tanulókból alakított alkotócsoporttal pályázhatnak, azzal a kikötéssel, hogy a pályázók ugyanazon intézmény tanulói. Az alkotócsoportok tagjainak létszáma minimum 4 fő, maximum egy osztály.

Minden alkotócsoport esetén szükséges kijelölni egy kapcsolattartót. A kapcsolattartó az 1. és a 2. korcsoport esetében egy az alkotócsoportot segítő nagykorú (pl. pedagógus), a 3. korcsoport esetében a csoport egyik tagja vagy egy segítő nagykorú (pl. pedagógus).

Korosztályok:

 • 1. korosztály: 1–4. osztályába járó általános iskolai tanulók;
 • 2. korosztály: 5–8. osztályába járó általános iskolai tanulók, illetve 5–8. osztályba járó nyolcosztályos gimnáziumi tanulók, illetve 7–8. osztályba járó hatosztályos gimnáziumi tanulók;
 • 3. korosztály: 9–13. osztályába járó középiskolai tanulók.

A pályaművek elbírálása korosztályonként történik.

A pályázat részletei, a benyújtás módja és helye:

 • A pályázatra a digitálisan elkészített képpel, a kész művekről készült szkennelt képpel, fotóval vagy fotósorozattal lehet nevezni. A fotósorozat maximum 10 képből állhat.
 • Az alkotócsoport által beküldött mű az alkotócsoport szellemi terméke, amely felett az korlátlan rendelkezési joggal bír, és amely nem sérti harmadik személy szerzői/felhasználói jogát.
 • A képeket elektronikus formában az alábbi linken elérhető felületre kell feltölteni: http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/969824?lang=hu
 • A fotók minimum 300 dpi felbontásban, maximum 10 MB méretben készüljenek.
 • A pályaművek formátuma: JPG, JPEG, PDF, PNG.
 • A pályamunkák fájlelnevezése: ALKOTÓCSOPORT_NEVE_PÁLYAMUNKA_CÍME (több kép esetében a fájlok értelemszerű számozása)
 • A pályázóktól kérjük az alábbi adatok megadását az online regisztráció során és az alkotások feltöltése előtt:
 1. az alkotócsoport neve
 2. az iskola neve
 3. az iskola címe
 4. az iskola OM-azonosítója
 5. a csoport által kijelölt kapcsolattartó személy neve
 6. a kapcsolattartó ímélcíme
 7. a kapcsolattartó telefonszáma
 8. az alkotócsoportba tartozó tanulók neve és osztálya
 9. a pályamunka címe
 • A pályázóktól kérjük a mellékelt nyilatkozatminta (értelemszerűen kiskorú pályázó esetén a kiskorúaknak szóló, nagykorú pályázó esetén a nagykorúaknak szóló) hiánytalan kitöltését és az aláírt nyilatkozat szkennelt változatának csatolását pályamunkájához.
 • Hiánypótlásnak helye van.

Nevezési díj: nincs.  

Az alkotások beküldésének határideje: 2016. december 1. (csütörtök), 23:59

Díjazás:
A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri véleménye alapján díjazzuk.
Minden korosztályból három pályamű kerül kiválasztásra és díjazásra.
A pályázaton részt vevő alkotócsoport tagjai csoportos díjazásban részesülnek.

Díjak:

 • 1. helyezettek díjai: Lego Mindstorms EV3 31313 robot
 • 2. helyezettek díjai: XBox 360E 500 Gb játékkonzol
 • 3. helyezettek díjai: 15 ezer Ft értékű könyvcsomag

A díjazottakat az általuk megnevezett kapcsolattartó személy közreműködésével tájékoztatjuk, az eredményeikről ímélen, illetve telefonon értesítést küldünk.

A pályázatra érkezett fotókból összeállított válogatást és a díjazott alkotások eredetijét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Digitális Oktatási Napok című rendezvényén, 2016. december 7–8. között bemutatja, valamint a művekből készült képanyagot honlapján publikálja.

Eredményhirdetés:
A pályázatra beérkezett művek értékelésére és a díjak ünnepélyes átadására a Digitális Oktatási Napok című konferencián kerül sor 2016. december 7–8-án Budapesten.

További információ:
Törőcsik Katalin, digitális tartalomfejlesztő
nkpmindenhol@ofi.hu

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more