Dear Reader, the content that you are reading was accurate at the time of publishing, but might have become obsolete since then.
A benyújtás határideje: 
2016. Nov. 30. 23:59
Kategória: 

Jelen pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat jól működő programjait megismerhessék az érintett intézmények, diákok, pedagógusok és szülők.

A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban érettségit adó nappali képzésben részt vevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök) és fogadóintézmények számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

A pályázat szakmai indoklása

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, amelynek segítségével három tényező – pedagógia, szolgálat és társadalmi felelősségvállalás – együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő cél és attitűd az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás által. Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül vagy azokon kívül a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.

I. A pályázat célja

Célunk azokat a – szakmai zsűri által kiválasztott – működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat magas színvonalú megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését. A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.

A pályázat további céljai:
· minél nagyobb számban legyenek elérhetők az OFI www.kozossegi.ofi.hu portálján olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
· minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
· elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
· minél nagyobb nyilvánosságot biztosítani az iskolai közösségi szolgálat számára.

II. A pályázat kategóriái:

1. Diák:

„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról A középfokú iskolákban érettségit adó nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók min. 300 dpi felbontásban készüljenek. A pedagógus segítse a diákot a tevékenység kapcsán és tapasztalatait egy ajánló levélben írja le.

2. Pedagógusok: A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő is lehet) program bemutatása a törvényben meghatározott nyolc tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása, illetve a tevékenységben résztvevő fogadóintézmény szakmai levele.

„A” téma: Intézményen belüli tevékenység leírása: Ebben az esetben nincs szükség fogadóintézmény támogató levelére, csak abban az esetben, ha valamilyen szervezeten keresztül iskolán kívüli személyes is bevonódtak a programba.

„B” téma: Intézményen kívüli tevékenység egy fogadó intézménynél: Ebben az esetben a fogadóintézmény támogató levele szükséges.

3. Fogadóintézmények: Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a diákok fogadásában már tapasztalatot szerzett intézmények által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű (min. 300 dpi), jogtiszta fotó benyújtása. Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy kategóriában több (maximálisan 3 darab) pályázatot is beadhat.

III. A pályázat szakmai követelményei
A bemutatott pályaművekben (kiemelten a 2. kategória „A”, „B”) kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:
· Felkészítés – tevékenység − feldolgozás bemutatása.
· A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.
· A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.

IV. A pályamunkák díjazása
A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg, illetve az evopro által felajánlott ajándéktárgyakat, és a felnőtt kategóriák 3-3 győztese éves - pedagógusoknak szóló Hármas kötés programot tartalmazó - Képmás magazin előfizetést.

V. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályamunkákat valamennyi kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok 2016.” jelige feltüntetésével az e-mail címzésében.

VI. A pályázatok benyújtásának módja és határideje
Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu A pályázatokat 2016. november 30. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban (lásd jelen felhívás, V. pont). A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat szakmai bírálat nélkül elutasításra kerül.

VII. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályázatok értékelését az OFI által kijelölt szakmai értékelők végzik. A bírálati szempontrendszer/bírálati lap a honlapon megtekinthető. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2016. december 16.

VIII. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak: – http://kozossegi.ofi.hukozossegi.szolgalat@ofi.hu

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more