Megjelenés éve: 
2015

Annak ellenére, hogy a tanári pálya társadalmi presztízse és ennek változása nehezen mérhető, egyértelmű, hogy az Egyesült Államokban a tanári pálya az elmúlt évtizedekben szignifikánsan veszített a presztízséből. Ez részint azzal függ össze, hogy a társadalomban a 20. században és a 21. század eddigi évei során olyan irányú modernizációs és posztmodernizációs folyamatok zajlottak le, amelyek általában is gyöngítették az autoritás érvényét.

Tekintve az oktatásügyet évtizedek óta érő kritikák sokaságát, a tanári pálya presztízse az Egyesült Államokban még így is meglepően kedvező. A 21 OECD-országra kiterjedő tanári presztízsvizsgálatban az USA a felső középmezőnyben helyezkedik el. Különösen figyelemre méltó az általános iskolai tanárok magas presztízse, amely megelőzi a középiskolai tanárok presztízsmutatóját, illetve a kutatásban részt vett európai országok mutatóit. Ugyancsak fontos jellemző, hogy a 21 vizsgált országból az USA a 7. azt tekintve, hogy a szülők mennyire biztatnák a gyereküket arra, hogy a tanári pályát válasszák élethivatásukul; más országokkal összehasonlítva feltűnően alacsony (az egész vizsgálatban az egyik legalacsonyabb) azoknak a szülőknek a százalékos aránya, akik talán vagy egészen biztosan nem biztatnák a gyereküket arra, hogy tanárok legyenek.

A tanárképzés rendszerében nagy a változatosság az USA egyes államaiban, illetve tanárképzési programjaiban. Általános minta, hogy az adott állam állami szinten állítja fel a minimum követelményeket e téren is, de ezeket az egyes tanárképzési programok saját belátásuk szerint szigoríthatják vagy gyengíthetik. Washington államban például egy tesztet kell kitölteniük a jelentkezőknek, amely az írás, olvasás és matematikai alapkészségeiket méri. Túl ezen, a tanárképzési programokra való jelentkezés kritériumrendszere függ az adott felsőoktatási intézmény hagyományrendszerétől, illetve egyedi profiljától, valamint a képző intézmény szakmai színvonalától és presztízsétől; de az alkalmazott eszközök nem ütnek el az Egyesült Államok felsőoktatási szelekciójában egyébként alkalmazott módszerektől (Kimmel, 2011): legtipikusabban a GPA pontszámokat veszik tekintetbe, valamint a jelentkezők a motivációs levelét, az őket támogató fontos szakmai személyek ajánlásait. Egyes helyeken egy interjún is keresztül kell esniük a jelentkezőknek.

A legtöbb képzőhelyen az előzőekre alapozva generálnak egy olyan általános mutatót, amelyek alapján a jelentkezők egészleges profilját és teljesítményét értékelik, és ez alapján hozzák meg a döntésüket a tanárképző kar és az egyetem központi szervezeteinek szakértői.

Az utóbbi évtizedekben nőtt a tanítási gyakorlat súlya és értéke a pedagógusképzésben. A minden lelendő tanár számára hasonló ismereteket biztosító központi tantárgyak (tantervelmélet, módszertani alapok stb.) mellett ugyancsak nagyon egyértelmű a tanárképzésben a multikulturális tartalmak előretörése. Ez nem feltétlenül és nem is csak a speciális tanári ismereteket, jártasságokat és készségeket igénylő bevándorló tanulók magas számával vagy a nyelvi/kulturális sokféleség társadalmi jelenlétének súlyával magyarázható, hanem legalább ennyire azzal, ahogy a társadalom az egyének és csoportok diverzitásához viszonyul, támogatva ezeket, sőt, az egyéni képességek fejlesztésével, strukturális lehetőségek biztosításával elő is segítve ezek minél szélesebb körű önartikulációját: kialakulását és működését.

Címke: 

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more