Megjelenés éve: 
2015

Jelen tanulmány a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére c. projekt keretében, a pedagógus szakma és pálya népszerűsítése nemzetközi tapasztalatainak összehasonlító elemzése alapján készült[1]. Tanulmányunk első részében kutatásunk kérdéseit, elméleti kereteit és módszertanát foglaljuk össze, a második részben pedig egy olyan összehasonlítás eredményét mutatjuk be, amelyben Magyarországot és 9 másik országot 4 szegmens mentén vetettük össze a fenti témában.

 

[1] Jelen tanulmány elkészítésében nagymértékben támaszkodtunk a kutatás során készült háttértanulmányokra, amelyeknek szerzői a kutatócsoport tagjai voltak: dr. Bárdos Jenő, Czók Brigitta, dr. Győri János (kutatásvezető), Majorosné Kovács Györgyi, dr. Mogyorósi Zsolt, Oláhné Téglási Ilona, dr. Tarnóc András, dr. Ütőné Visi Judit, dr. Virág Irén.

A TÁMOP-projekt keretében végzett kutatásunk során azt kívántuk feltárni, hogy Európán belül és kívül mi jellemzi a társadalmakat és az oktatási rendszereket a pedagógus pálya népszerűsítése szempontjából, és ez miként viszonyul a jelenleg működő vagy a jövőben kívánatos hazai gyakorlathoz. Kutatásunk keretei (idői viszonyai, pénzügyi korlátai) nem tették lehetővé, hogy olyan alapkutatást végezzünk el, amelynek az lett volna a tárgya, hogy feltárjuk, az egyes társadalmakban és oktatási rendszereikben milyen elemekből áll össze a pedagógus pálya „népszerűsége”, a népszerűség fogalma és jelentése az egyes oktatási kultúrákban milyen episztemológiai konstrukciókon épül, milyen diskurzusokban hogyan menifesztálódik és ezek miként hatnak a gyakorlatban a pedagógus pálya népszerűségének különféle vonatkozásaira. Így mindezeket adottnak tekintettük, mondván, hogy a pedagógus pálya népszerűségét egyszerűen csak az fejezi ki, mennyire szívesen választják egy társadalom bizonyos csoportjainak tagjai a tanárképzést és a pedagógusi tevékenységet élethivatásul. A „pedagógus pálya népszerűségének” társadalmi-kulturális konstrukcióira, ennek összetevőire, arra, hogy ezekhez miként viszonyulnak egyes emberek és a társadalom különféle csoportjai az oktatás különféleképpen konstruált és működő világaiban, csak visszakövetkeztettünk, például olyanféle adatokból, hogy mennyire sokan jelentkeznek tanárképzésbe egy-egy oktatási rendszerben, kik jelentkeznek tanárképzésbe, szociológiai kutatások alapján milyen az adott országban a pedagógus szakma presztízse, demográfiailag milyen összetételű egy-egy ország tanári közössége és hasonlók.       

Alapvetően három kérdés állt kutatói érdeklődésünk fókuszában:

  • Az egyes oktatási rendszerekben milyen implicit elemek (mint például a nyári szabadság) járulhatnak hozzá a tanári szakma és pálya népszerűségéhez? (Implicit elemeknek tekintettük ezeket azért, mert létrehozásuknak, működtetésüknek nem az volt a célja, hogy népszerűbbé tegyék a pedagógus hivatást, de a hatásuk hozzájárul ahhoz, hogy ez így legyen.)
  • Nemzetközileg milyen direkt eszközökkel (például fizetésemeléssel) igyekeznek az oktatáspolitikusok népszerűbbé tenni a tanári szakmát és pályát? (Minthogy a fizetések rendezését az oktatásirányítók gyakran direkt módon azzal a feltett szándékkal hajtják végre, hogy vonzóbbá tegyék a pedagógus pályát.)
  • Milyen módon zajlik a kommunikáció erről (annak tömegkommunikációs és egyéb, digitális és nem digitális formáiban)?

Mindezt annak érdekében tekintettük át nemzetközi perspektívákban, hogy megfelelően tudjuk értelmezni e téren a jelenlegi hazai helyzetet, és alkalmasint megfelelő inputtal tudjunk hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai fejlesztések a jövőben megfelelő irányokban, módszerekkel és hatékonysággal haladjanak e téren.

Címke: 

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more