Az „SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése” című projekten belül az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „Felkészítő képzés Zöld Óvoda vagy Ökoiskola koordinátorok részére” címen, 23/65/2015. alapítási engedéllyel 30 órás pedagógus továbbképzést alapított. A képzésszervezői feladatért, illetve a képzésszervezőnél felmerülő résztvevői költségekért (kivéve a résztvevők helyszínre utazásának költségeiért) a képzésszervező szervezetek felelnek. A képzéseket 2016. április 30-ig bonyolítják le. A képzéseket a Régiós Forrásközpontok szervezik, a jelentkezéseket ők fogadják. A képzéssel kapcsolatos egyéb információkkal Halácsy Ágnes (halacsy.agnes@ofi.hu, 0630 237 0013) áll az érdeklődők rendelkezésére.

Régió

Képzés helyszíne

Képzés időpontja

Képző szervezet neve

Elérhetősége

Zöld Óvoda koordinátori képzések

Közép-Magyarország

Budapest

2016.augusztus 24-26.

Humusz Szövetség

www.humusz.hu

zoldovoda@humusz.hu

Közép-Dunántúl

Székesfehérvár

2016. augusztus 24-26.

Humusz Szövetség és Gaja Környezetvédő Egyesület

www.gajaegyesulet.hu

zoldovoda@gajaegyesulet.hu

Nyugat-Dunántúl

Szombathely

2016. szeptember 10-12.

Humusz Szövetség

www.humusz.hu

zoldovoda@humusz.hu

Dél-Dunántúl

Pécs

2016. szeptember 9-10., 13.

Humusz Szövetség és Pécsi Zöld Kör

www.pzk.hu

zoldovoda@pzk.hu

Észak-Magyarország

Szilvásvárad

2016. augusztus 15-17.

OKT-FULL Kft.

www.oktfull.hu

zoldovoda@oktfull.hu

Ökoiskola koordinátori képzések

Közép-Magyarország

Budapest

2016. augusztus 27-29.

Humusz Szövetség

www.humusz.hu, okoiskola@humusz.hu

Közép-Dunántúl

Székesfehérvár

2016. augusztus 29-31.

Humusz Szövetség és Gaja Környezetvédő Egyesület

www.gajaegyesulet.hu

okoiskola@gajaegyesulet.hu

Nyugat-Dunántúl

Szombathely

2016. szeptember 10-12.

Humusz Szövetség

www.humusz.hu, okoiskola@humusz.hu

Észak-Alföld

Túrkeve

2016. szeptember 9-11.

Humusz Szövetség Giligán Egyesület

www.humusz.hu,

okoiskola@giligan.hu

Észak-Magyarország

Miskolc

2016. augusztus 24-26.

Humusz Szövetség és Zöld Akció Egyesület

www.zoldakcio.hu

okoiskola@greenaction.hu

A továbbképzés tartalmának rövid ismertetése: 
A környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés kisgyermekkorban különösen fontos, hiszen meghatározza a gyermekek környezettudatos szemléletének, cselekvő állampolgári magatartásának alakulását. A kisgyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok, majd a tanítók, tanárok szemlélete, szakmai és módszertani felkészültsége alapvetően meghatározó ebben a folyamatban. Eredményes nevelőmunkájuk feltétele, hogy ők maguk korszerű, a gyakorlatban jól hasznosítható elméleti és módszertani tudással rendelkezzenek.
A képzés azon pedagógusok számára készült, akik intézményi keretek közt fontosnak tartják a fenntarthatóságra nevelést. Óvodájukban/iskolájukban folytatott nevelőmunkájukban, és mindennapi életükben akarják és tudják érvényesíteni annak elveit, környezetüket meg tudják győzni azok szükségességéről. Elsősorban azon pedagógusok jelentkezését várjuk, akik olyan köznevelési intézményben dolgoznak, amelyek elhivatottak a környezeti nevelés értékei mellett, és elhatározásuk, hogy elnyerik a Zöld Óvoda vagy Ökoiskola címet.
A képzés egy általános részből (10 óra) és egy választható tematikai egységből (20 óra) áll, összesen 30 órás. A választható tematikai egységek intézménytípus szerint Zöld Óvoda vagy Ökoiskola koordinátoroknak szólnak. A képzés indítója dönt arról, hogy egymással párhuzamosan vagy egymástól függetlenül indítja-e a kétfajta képzést. A résztvevők egy alkalommal csak az egyik választható témakört végezhetik el.

A képzés során a résztvevők 4,5 óra elméleten és 25,5 óra gyakorlaton vesznek részt.
A képzés intézménytípusonként nyolc tematikai egységből áll. 

1. Ismerkedés egymással, csapatépítés játékosan
2. Ismerkedés az intézmények környezeti nevelési munkájával hozott anyagok segítségével 
3. A fenntarthatóságra nevelés legújabb eredményei, módszertana: kiscsoportos és frontális munka, szimulációs játék segítségével ismerkednek a résztvevők a legfontosabb dokumentumokkal és a konstruktivista pedagógiával.
4. a Natura 2000 hálózat bemutatása: a Natura 2000 szemléletmód megismerése, információgyűjtés módjainak elsajátítása a Natura 2000 értékekről, tapasztalatcsere.
5. A Natura 2000 területekkel kapcsolatos ismeretek integrálása a Zöld Óvoda/Ökoiskola tevékenységeibe: öröm-bánat térképezés, program tervezés kiscsoportos munkában.
6. Zöld Óvoda/Ökoiskola fogalma: ismerkedés a pályázatok kritériumrendszerével, a pályázatírás lehetőségeivel
7. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv készítés: elméletben és gyakorlatban, saját intézmény környezeti nevelési munkatervének előkészítése, minőségbiztosítás lehetőségeinek megismerése a résztvevők tapasztalatára építve, a résztvevők minél aktívabb bevonásával.
8. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv megvalósítása, intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek: az innovatív intézmények perspektíváinak feltárása, hálózati tanulás lehetőségeinek megismerése elméletben, ötletek átadása a finanszírozásra.

Az előadásokat beszélgetések, a javasolt módszerek kipróbálása, a résztvevők saját tapasztalatainak, élményeinek bemutatása teszi élővé.

A továbbképzés specialitása: terepi foglalkozás a képzés helyszínét jelentő településen vagy közvetlen közelében.

A résztvevők felkészültségének ellenőrzése megtörténik minden alkalommal az egyéni és a különböző módszerekkel végzett közös munka során. A továbbképzés végén a tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzés időtartamának 90%-ban való jelenlét, a záródolgozat elfogadása, a reflektív napló bemutatása.
A záródolgozatot legkésőbb 15 nappal a képzést követően kell leadni. A résztvevőknek lehetősége van az 1. pontban felsoroltak közül egyet választani (1.a-1.c), a 2. pontban leírt követelmény kötelező jellegű.
1.a) Portfólió készítése minimum 15, maximum 20 oldal terjedelemben, amelyben a résztvevők bemutatják a képzés ideje alatt elsajátított szakmai és módszertani ismereteiket, kompetenciáikat, az alábbiak szerint: a meglévő Zöld Óvoda/Ökoiskola munkatervhez igazodó, a saját intézményben korábban már megvalósított tevékenység terve, dokumentációja és a megvalósulás pedagógiai értékelése.
1.b) Egy választott Natura 2000 területtel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával megvalósítandó új tevékenység, vagy pedagógiai projekt tervezetének elkészítése minimum 5, maximum 15 oldal terjedelemben.
1.c) Egy Zöld Óvoda / Ökoiskola munkaterv elkészítése minimum 5, maximum 15 oldal terjedelemben.
2. Reflektív napló nyilvános részének témakörönként való elkészítése, bemutatása.

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more