19
Jan
Hugyecz Enikő

Pedagógus-életutak régen és most

Dear Reader, the content that you are reading was accurate at the time of publishing, but might have become obsolete since then.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt keretében 2015. január 15-én műhelykonferenciát tartott az Educatio folyóirat hamarosan megjelenő tematikus számához kapcsolódóan Pedagógus életutak, karrierek címmel Budapesten.

Az Educatio szerkesztősége hagyományosan szakmai műhelykonferencia keretében vitatja meg a következő lapszámban megjelenő tanulmányokat, melyek mindig egy téma köré épülnek fel. A rövidesen megjelenő szám a pedagógus-életutakkal és -karrierekkel kíván foglalkozni. A lapban publikáló kutatók a konferencia keretében bocsájtották vitára kutatásaikat, eredményeiket.

A heteken belül megjelenő lapszám vendégszerkesztője, Biró Zsuzsanna Hanna (ELTE–WJLF) tudományos főmunkatárs köszöntőjében felhívta arra a figyelmet, hogy az Educatio rendszeresen foglalkozik a pedagógustematikával, de külön öröm, hogy a most bemutatásra kerülő kutatások szorosan reflektálnak az elmúlt évek változásaira: kérdésfelvetésükben, módszereikben, eszközeikben eddig nem alkalmazott módon fordulnak a téma felé.

Biró Zsuzsanna Hanna A tanárrá válás és karrierépítés esélyei az 1945 előtti magyar társadalomban címmel tartott előadást, melyben ismertette a 19. század végi és 20. század eleji pedagóguskarrier-lehetőségeket és a tanári pályát befolyásoló strukturális, szocializációs és stratégiai tényezőket. A pedagógusbérek változását vizsgálta Polónyi István (DE) egyetemi tanár, kutatásában részletesen feldolgozta a bérek alakulását a magyar történelem során, más pályák bérváltozásaival egybevetve.

A gyakorló pedagógusok pályamotivációiról beszélt Paksi Borbála (ELTE) tudományos munkatárs. Kutatásukban először alkalmazták Magyarországon a FIT-Choice skálát mérőeszközként. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a gyakorló pedagógusok nehéz pályának tartják a tanárlétet, de például a társadalmi hasznosulás pozitívan motiválja őket. A pedagógus-életpályamodell bevezetésére adott reakciókat vizsgálta Sági Matild (OFI) tudományos főmunkatárs. A 2013-ban és 2014-ben felvett adatok alapján kirajzolódni látszik hét tipikus karrierminta, amelyektől független az életpályamodellel kapcsolatos attitűd.

Az iskolai eredményesség és a tanári attitűdöket kutatta Széll Krisztián (OFI) kutató-elemző. Két adatbázis alapján vizsgálta, hogy milyen különbségek fedezhetők fel az anyagilag és szociális szempontból hasonlóan hátrányos helyzetű sikeres, illetve sikertelen iskolák és pedagógusaik között. Elemzésében rámutatott arra, hogy az eredményesség nagyban függ a pedagógiai munka humán tényezőitől. Veroszta Zsuzsanna (Educatio Nkft.) vezető kutató-elemző a pályaválasztás előtt álló fiatalok között végzett felmérést arra vonatkozóan, hogy a továbbtanulni szándékozók miképpen vélekednek a pedagóguspályáról, és hogyan befolyásolja pályaválasztásukat a tanári hivatással kapcsolatos attitűdjük. Alapvetően az látszik, hogy a pedagógusképzésbe leginkább azok a fiatalok jelentkeznek, akik pozitívabban gondolkodnak a tanárságról. A már a pedagógusképzésben lévő hallgatók körében vizsgálódott Szemerszki Marianna és Kállai Gabriella (OFI) tudományos főmunkatársak. Az alkalmassági vizsga utólagos megítélését nézték meg egy év pedagógusképzésben töltött idő után, valamint arra is keresték a választ, hogy a hallgatók ismét ezt a szakot választanák-e, ha újra dönteniük kellene.

Az Educatio folyóirat következő száma hamarosan megjelenik, melyben a fenti kutatásokból készült tanulmányok is olvashatók lesznek.

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more