Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) SH/4/5 kódszámmal, Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése című projektet hajt végre.

A projekt megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében.

A Svájci-Magyar Együttműködési program 4. tematikus célterülete a környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem. A 2011-ben meghirdetett hazai pályázaton 6 nyertest hirdettek 2012-ben, köztük az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet projektjét. A projekt átfogó célja a környezeti nevelés színvonalának növelése annak érdekében, hogy megváltozzon a fiatalok környezettudatos viselkedésekkel kapcsolatos attitűdje.

A projekt célja a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősítése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának és a Natura 2000 területek ismertségének növelése a köznevelési intézményrendszeren belül. Ennek érdekében országos környezeti nevelési forrásközpont hálózat, valamint pedagógiai segédletek és továbbképzés jön létre a fenntarthatóság tanításához, és ahhoz, hogy hozzásegítsük a „Natura 2000” közösségi jelentőségű természeti értékek megismeréséhez, megjelenítéséhez, és az értékek adta lehetőségek hasznosításához a pedagógusokat.

A projektet öt projektelem alkotja:

  • Módszertani fejlesztés és képzés: Módszertani fejlesztés, szakmai kiadványok megírása; szakmai kiadványok elkészítése; szakmai képzésfejlesztés és lebonyolítás
  • Forrásközpont hálózat kiépítése, fejlesztése: 1-1 országos és 7-7 regionális forrásközpont kiválasztása közbeszerzés keretében; majd az Ökoiskola és a Zöld Óvoda forrásközpont hálózat  felkészítése és működése
  • Ökoiskola és Zöld Óvoda programok kiszélesítése, fenntartása: 7 Ökoiskola és 7 Zöld Óvoda regionális forrásközpont feladatai: rendezvényszervezés, mentorálás és pedagógus továbbképzés, az Ökoiskola ill. Zöld Óvoda cím elnyerésének/megtartásának támogatására
  • Nyilvánosság biztosítása: nyomtatott és elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazása; rendezvények szervezése
  • Projektmenedzsment és -megvalósítást támogató egyéb szolgáltatások

A projekt tervezett kiemelt számszerű eredményeként említhetjük az 540 „Zöld Óvoda” / „Ökoiskola” címet megtartó oktatási intézményt az Ökoiskolába/Zöld Óvodába járó plusz 99 000 fő diákot, a 20 db kidolgozott oktatási segédanyagot a 2366 nap mentori tanácsadást, valamint a 30 db továbbképzést.

A projekt tevékenységei

Magyarországon adottak a jogi keretei annak, hogy minden közoktatási intézmény magas színvonalon, hatékonyan végezze természetvédelmi szemléletformáló, fenntarthatóságra nevelő munkáját. Elérhető, megismerhető az e munka szakmai hátterét adó hazai és nemzetközi tudás és gyakorlat. Ugyanakkor az implementáció rendszere hiányos. A projekt ennek az implementációs rendszernek a kialakításához járul hozzá.

 A projekt már elért és várható eredményei

  • A természettel, a természeti környezettel, a Natura 2000 fajokkal és élőhelyekkel kapcsolatos ismeretekkel rendelkező, környezettudatos óvodás, valamint általános és középfokú iskolai tanulók számának növekedése.
  • Képzések segítségével a Zöld Óvodák és Ökoiskolák eredményesebb működése. A 23/65/2015 számon akkreditált Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére című, ingyenes, 30 órás pedagógus továbbképzésekre jelentkezni közvetlenül a regionális forrásközpontoknál lehet.
  • Mentorálás, szakmai segítségnyújtás eredményeként a környezeti nevelés hatékonyságának emelkedése: a köznevelési intézmények ingyenes mentorálásért (például címpályázat elkészítése vagy munkaterv fejlesztése érdekében,) a regionális forrásközpontokhoz fordulhatnak.

regionális forrásközpontok (RFK) feladata a Zöld Óvoda és az Ökoiskola címek pályázásához segítséget nyújtó, szakmai tudásbővítő, tudásközvetítő regionális és helyi rendezvények szervezése, valamint a folyamatos mentorálás. Tanácsadóik segítséget nyújtanak bármely köznevelési intézmény számára a sikeres címpályázat elkészítéséhez. Az RFK-k szervezik a pedagógus-továbbképzéseket is a Zöld Óvoda koordinátorok, illetve az Ökoiskola koordinátorok számára.

Az országos forrásközpontok (OFK) feladata a regionális forrásközpontok felkészítése, valamint pedagógiai segédanyagok és továbbképzés fejlesztése az OFI-val együttműködésben. Felelősök a projekt országos rendezvényeinek megszervezéséért, valamint folyamatosan támogatják az RFK-k tevékenységét.

A projekt keretei közt elkészített pedagógiai segédanyagok: Zöld Óvoda ÚtmutatóÖkoiskola ÚtmutatóNatura 2000 Útmutató Pedagógusoknak (regionális sorozat). Az Ökoiskolák és Zöld Óvodák pedagógusainak tudásbővítése érdekében 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés készült el 2014 végére.

A projekt sikeres lebonyolításában a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága és a Svájci Hozzájárulás Program Hivatala szakértő munkatársai a partnereink.

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more