18
Oct
Hugyecz Enikő

Felsőoktatási fórumot tartott az OFI

Dear Reader, the content that you are reading was accurate at the time of publishing, but might have become obsolete since then.

Budapesten 2014. október 16-án tartották az Elismerés és minőség ‒ Országos Felsőoktatási Fórumot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szervezésében, amelyen felsőoktatási szakemberek és a felsőoktatási intézmények képzéssel, oktatással, tanulással foglalkozó vezetői és munkatársai vettek részt.

Az OFI által szervezett Országos Felsőoktatási Fórum központi témája a felsőoktatási tanulás-tanítás minőségének javítása volt. A délelőtti plenáris előadások azokra az új nemzetközi és hazai fejleményekre fókuszáltak, amelyek várhatóan jelentős hatással lesznek a hazai képesítések szabályozására, a képzési programok működtetésére, a tanítás és a tanulás minőségére. Előadást tartott Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (EMMI) a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséről; Derényi András tudományos munkatárs (OFI) az egymásra épülő képzési szintek összehangolásáról; Vámos Ágnes tanszékvezető (ELTE) az általános kompetenciák helyéről és szerepéről a képesítésben és a tanítási-tanulási folyamatban; Temesi József egyetemi tanár (BCE) a 2015. márciusi jereváni miniszteri találkozó előkészületeiről; Szemerszki Marianna tudományos főmunkatárs (OFI) a hallgatók kimeneti kompetenciamérésének előkészületeiről és annak várható hatásairól.

A képesítési keretrendszerek világszerte tapasztalható gyors elterjedésének, a kimenet felőli megközelítéseknek, továbbá a tanulásorientált szemléletmód terjedésének köszönhetően egy sor újonnan fejlesztett vagy éppen felülvizsgálat alatt álló, továbbfejlesztett átláthatósági és tanulás-támogató eszközben (mint a nemzeti és szektorális keretrendszerek, kreditrendszerek, tanulásvalidáló modellek), valamint a tanítás és tanulás szervezését befolyásoló kulcsdokumentumban (mint például az európai felsőoktatás minőségbiztosítási sztenderdjei és irányelvei, az ECTS kézikönyv vagy a nem-formális és informális tanulás validációjának elvei és útmutatója) előtérbe kerül a tanulási eredmények használata. Az európai közösség felsőoktatási stratégiájának megvalósítása, az Európai Felsőoktatási Térség kiépülése, az OECD fejlesztő és monitorozó projektjei a magyar felsőoktatásban is egyre nagyobb figyelmet irányítanak a tanulás és tanítás minőségének javításával összefüggő nehézségekre és lehetőségekre. A fórum előadásai ezeket járták körül, összefüggéseiben megmutatva a kiépülő rendszerelemeket mind hazai, mind pedig nemzetközi kontextusban.

A fórum résztvevői a délutáni négy szekcióban részletekbe menően vitatták meg az intézményi fejlesztések lehetőségeit, a tanítás és tanulás minőségének javítását szolgáló lehetséges lépéseket, a meglévő mozgásteret az aktuális hazai körülmények között. Mindenütt a diszkusszió részét képezték a tanulási eredmények alkalmazásának részletkérdései, és a minőségbiztosítás szükségszerű átalakulásával járó következmények.

A raportőri beszámolók a szekciócímre kattintva olvashatók:

1. szekció: Az MKKR bevezetése, a KKK-k felülvizsgálatának célja és eszközei. A tanulási eredmények és az általános kompetenciák szerepe

2. szekció: Az elismerés kérdései a megújuló ECTS Kézikönyv szerint

3. szekció: A megújuló ESG és a felsőoktatás minősége

4. szekció: A validáció bevezetésének lehetőségei és korlátai

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more