2
Jun
Ludas Viktor

Az egész napos iskola a lehetőségek iskolája

Dear Reader, the content that you are reading was accurate at the time of publishing, but might have become obsolete since then.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2014. május 30-án rendezte meg Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Az egész napos iskola a lehetőségek iskolája című konferenciát.

Az esemény célja volt elemezni az egész napos iskola fejlesztésére vonatkozó innovációs folyamatokat, bemutatni a fejlesztésben résztvevő iskolákkal együtt az eddigi eredményeket és körvonalazni a már látható tanulságokat, tapasztalatokat.

A köznevelési rendszer megújításának egyik prioritása az egész napos iskola bevezetése. E változás a tervek szerint alapvetően növeli az esélyegyenlőséget és segítheti a tanulói sokféleség kezelését, ugyanakkor megköveteli a tanórákon kívüli időszak valódi tartalommal való megtöltését. Az OFI-ban megvalósuló TÁMOP 3.1.1.-11/1 – XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz projektben a Nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot programok elnevezésű 3. alprojekt célja az alsó és felső tagozatok számára szakmai és módszertani megoldásokat kínálni.

A rendezvényt Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója nyitotta meg, aki a fejlesztés fontosságát és az eddig elért eredményeket emelte ki. A külföldi jó példákról tartott előadást Dr. Darvas Ágnes, ELTE TáTK Szociálpolitikai Tanszékének egyetemi docense. Az egész napos iskola projekt keretében zajló fejlesztéseket, a hátránykompenzáció lehetőségeit és a jelenlegi iskolai gyakorlatokat Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József, Réti Mónika, Dr. Varga Attila, a pilot program vezetői mutatták be.

A program keretében az OFI munkatársai 55 iskola több mint 240 pedagógusával dolgoznak együtt 7 témában, az általános iskola tanórán kívüli idősávjának tartalommal való kitöltésén.

A konferencián ezek a területek szekcióelőadások és interaktív műhelyfoglalkozások keretében kerültek bemutatásra. Az Alsó és felső tagozat keretrendszere olyan modulokat ismertetett, amely az általános iskolában a tehetséggondozó, illetve a felzárkóztató fejlesztést célozza meg. A gyakorlati életre nevelés során szimulálhatók azok az élethelyzetek, amelyek megoldása elvárható egy felnőtt embertől, így fokozatosan nőhetnek bele a gyerekek a rájuk váró feladatokba. A természettudományos nevelés téma egy olyan nevelési-oktatási programot dolgoz ki, amelyben a tanulók tapasztalati élményeken keresztül ismerkednek meg természeti jelenségekkel, és közösen keresnek ezekre magyarázatot. A komplex művészeti nevelés a művészeti nevelés olyan sajátos lehetőségein alapszik, amelyek a művészetek kultúraközvetítő, továbbá kreativitást, problémamegoldást, önismeretet és társas kultúrát fejlesztő hatását a merev tantárgyi kereteket átlépve, játékos eszközökkel éri el. Az ökoiskolai program a fenntarthatóság pedagógiát alapul véve a természeti és épített környezet értékeinek megóvására képes, környezettudatos magatartású és fenntartható életvitelű tanulókat nevel. Végül pedig számos jó gyakorlat is bemutatásra került.

A szakmai összejövetelt pódiumbeszélgetés zárta, melynek keretében Gulyásné dr. Kovács Erzsébet főosztályvezető (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság), Kókayné Lányi Marietta igazgató (Gyermekek Háza), Kranz Nikoletta szülő, Dr. Setényi János ügyvezető igazgató, oktatáskutató (Expanzió Humán Tanácsadó Kft.) és Urbán József igazgató (Piarista Gimnázium) járta körbe az egész napos iskola fogalmát és lehetséges megvalósulásait.

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more