Javasolt évfolyam: 
Időkeret: 
5,5 óra
Leírás / Célok: 

 A modul célja a sokoldalú tapasztalatszerzés, a kommunikációs, az értelmi képességek, a megfigyelőképességnek, a szókincsnek, az esztétikai érzéknek fejlesztésén túl a játék-munka-tanulás komplex megjelenítése által történő ismeretgazdagítás, közös alkotások létrehozása (itt kiemelten a szülő-gyermek együttműködés), az együttes munka öröme (Nagy versmondás a kapcsolt iskolákkal, intézményekkel) a kreativitás fejlesztése és a tanulók sikerélményhez juttatása. Cél a munka során megvalósítani a tantárgyak közötti integrációt, kialakítani a komplex látásmódot a tanulókban.

Részmodulok: 

1. Részmodul címe: Apám verse

2. Részmodul címe: Apám verse

3. Részmodul címe: A nagy versmondás

4. Részmodul címe: Szép könyv

Tartalmi fókusz Tan-Tan: 
Tartalmi fókusz Szociális kompetenciák: 
Alkalmazott munkaformák: 

Értékelés

0
Még nincs értékelve

Kedvencek

Nincsen kedvencnek jelölt tartalom.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.