wadmin | 2009. aug. 4.

Önkormányzat és közoktatás 2000

- konferencia -

Szekszárd, 2000. október 26-27.

Jelentkezési lap (28 KB, rtf)
Részletes program (46 KB, pdf)

Az Országos Közoktatási Intézet Tolna megyében, illetve Szekszárdon 6. alkalommal 2000-ben is tervezi az "Önkormányzat és közoktatás 2000" című konferencia megrendezését, amelyet az elmúlt öt évben a Tolna Megyei Pedagógiai Intézettel közös szervezésben bonyolított le. Ebben az évben a Pedagógiai Intézet megszüntetése miatt a szervezésben és lebonyolításban a PAL-Oktatás Szolgáltató Bt. működik közre. Az immár hagyományos rendezvény célja ez évben is az, hogy feltárja és elemezze az önkormányzatok közoktatási feladatellátásával kapcsolatos problémáit. A szakmai tanácskozás résztvevői ajánlást fogalmaznak meg a kormányzat és a helyi döntéshozók számára, amelyet a konferencián elhangzó előadások, vitaindítók, a szekcióviták összegzésével együtt tanulmánykötetben jelentetünk meg és eljuttatunk valamennyi érdekelthez.

A konferencia főbb témakörei:

A közoktatás finanszírozásának változásai érthető okokból a rendszer valamennyi szereplőjét érintik, ezért az folyamatosan érdeklődésük homlokterében áll. Az ez évi költségvetésben jelentősen növekedtek az egyes közoktatással kapcsolatos állami normatívák, ugyanakkor az önkormányzatok által felhasználható egyéb központi források - mindenekelőtt a személyi jövedelemadó visszaosztásának aránya - jelentősen csökkent. Az oktatáspolitikai célok alapján módosításra kerültek egyes kiegészítő normatívák is, amelyek alapvetően a kistelepülések feladatellátását befolyásolhatták. E tényezők a helyi források elosztásának felülvizsgálatára, feladataik áttekintésére szorította azokat az önkormányzatokat, amelyek az SZJA visszatérítésből korábban jelentős forrásokhoz jutottak, miközben az alacsony jövedelemtermelő képességgel rendelkező települések a normatívák növekedése következtében a korábbiakhoz képest kedvezőbb pénzügyi kondíciók közé kerültek. Az elmúlt időszakban felmerült kormányzati körökben az állami költségvetés két évre szóló meghatározásának terve, ami hazai körülmények között nem megszokott jelenség. Érdemes áttekinteni, hogy a 2001. évi költségvetés tervezése időszakában mely ágazati törekvések a legfontosabbak.

Az elmúlt években a közoktatás területén is megkezdődött a területi szintű tervezés. A megyei önkormányzatok a települési önkormányzatokkal együttműködve elkészítették a megyei közoktatási fejlesztési terveket. A tervezés és a végrehajtás során egyaránt gondot okozott az, hogy nem volt érdemi kapcsolat a jelentős forrásokkal is rendelkező területfejlesztési tanácsok és az oktatástervezés között. A közoktatási törvény 1999. évi módosítása új elemként előírta, hogy a legalább két intézményt fenntartó önkormányzatoknak is ún. intézkedési tervet kell készíteniük 2000. július 31-ig, amelynek a megyei fejlesztési tervvel összhangban kell lennie. E tények indokolják azt, hogy egyrészt áttekintsük a közoktatás tervezésének rendszerét és tartalmát, az intézkedési tervek elkészítésének első tapasztalatait, másrészt megvizsgáljuk a területfejlesztés és az oktatásfejlesztés kapcsolatát, összefüggéseit.

A Comenius 2000 program intézményi szintjén jelentős központi források bevonásával megkezdődött a minőségfejlesztési program megvalósítása a közoktatásban. A kidolgozott akkreditációs és pályázati eljárás biztosítékot jelenthet a program sikeres megvalósítása tekintetében. Az oktatás minőségének biztosításában meghatározó szerepük és felelősségük van a fenntartóknak. A Comenius program fenntartói szintjének tartalmáról azonban még keveset tudunk. Mit tehetnek, milyen eszközök állnak rendelkezésre a fenntartók számára ezen a téren? Ezen a területen vannak-e felhalmozott tapasztalatok? Hol tartanak az előkészületekkel a Comenius Programirodában?

Az önkormányzati irányítás eszközei és lehetőségei különbözőek a közoktatási feladatellátásban attól függően, hogy községi, városi, megyei jogú városi vagy megyei önkormányzatot vizsgálunk, ugyanakkor a feladatellátáshoz kapcsolódó jogkörök azonosak. Az önkormányzati törvény születése óta, összekapcsolódva a különböző közigazgatási reformtervekkel, folyamatosan napirenden van e feladatellátással kapcsolatos szabályozás áttekintése, az oktatásirányítás meglévő és hiányzó elemeinek számbavétele. E területhez tartozik egyebek mellett a régóta tervezett közoktatási információs rendszer és annak részeként az új oktatásstatisztikai rendszer kialakítása, illetve továbbfejlesztése. Az oktatási kormányzat a közeljövőben tervezi a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) bevezetését, így lehetőség nyílik annak lényegi elemeinek megismerésére.

A magyar közoktatás egyik legnagyobb gondja, hogy az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló mechanizmusok nem kellően kiépítettek. A hátrányos helyzet, a társadalmi leszakadás nem elsősorban oktatási probléma, ugyanakkor azok kezelésében, hatásaik mérséklésében az oktatásnak rendkívül fontos feladatai vannak. E területen szükségesnek látszik meghatározni azokat a kormányzati és helyi fenntartói eszközöket amelyek hozzájárulnak a hátrányok csökkentéséhez és elősegítik a marginalizálódás megelőzését.

A konferencia időpontja és résztvevői:

A rendezvény tervezett időpontja: 2000. október 26-27.

A rendezvény helye: Szekszárd IGYPF "E" épülete ( Mártírok tere )

A szállás helye: Hotel Gemenc

A helyi rendező szerv: PAL-OKTATÁS BT. Szekszárd, Ügyvezető: Palotás Zoltán

A résztvevők köre:

 • települési önkormányzatok képviselői
 • megyei önkormányzatok képviselői
 • polgármesteri hivatalok munkatársai
 • megyei közoktatási közalapítványok képviselői
 • BM megyei hivatalainak közoktatással foglalkozó munkatársai
 • önkormányzati szövetségek képviselői
 • kisebbségi önkormányzatok képviselői
 • minisztériumok képviselői ( OM; PM; BM; MH )
 • OKI Kutatási Központ munkatársai
 • Közoktatási minőségbiztosítással foglalkozó szervezetek képviselői
 • MPI-k képviselői
 • TM-i települési önkormányzatok képviselői
 • TM-i iskolaigazgatók

Szakmai programterv

Plenáris előadások:

A plenáris üléseket Halász Gábor és Palotás Zoltán vezeti

 1. Információk és erőforrások a közoktatásban - a közoktatási információs rendszer (KIR) és a költségvetés-tervezés kapcsolata
 2. Előadó: Környei László helyettes államtitkár OM

 3. Felelősség-megosztás és költséghatékonyság a közoktatás finanszírozásában
 4. Előadó: Bencze Péterné főtanácsos, PM

 5. Területfejlesztés és közoktatás-tervezés.
 6. Előadó: Kovács Katalin igazgató, Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács, vagy FVM képviselője

 7. A közoktatási tervezés rendszere, a területi és a helyi tervezés.
 8. Előadó: Balázs Éva igazgató, OKI KK

 9. Önkormányzati felelősségi és hatáskörök új értelmezési lehetőségei a közoktatási feladatellátásban
 10. Előadó: Torba Nándor főosztályvezető, OM

 11. A fenntartói minőségbiztosítás a Comenius programban
 12. Előadó: Herneczki Katalin irodavezető, Comenius Programiroda

 13. Települések közötti együttműködések, társulások lehetőségei és tapasztalatai.
 14. Előadó: Halász Gábor mb főigazgató OKI

 15. Önkormányzatok szerepe és lehetőségei az iskolai kudarc elleni küzdelemben.
  Előadó: Setényi János, Expanzió Humán Tanácsadó Kft.

Szekciók:

 1. Területi és helyi tervezés
 2. Vitaindító: Az intézkedési terv elkészítésének gyakorlati tapasztalatai egy nagy városban.
  Előadó: Bényei Sándor irodavezető, Debrecen és egy községi önkormányzat polgármestere, vagy jegyzője
  Szekcióvezető: Czimmer László főtanácsadó, (OM)
  Raportőr: OKI KK

 3. Az önkormányzati irányítás
 4. Vitaindító: A helyi oktatásirányítás hiányzó és meglévő elemei, a fenntartói hatáskörök érvényesítésének lehetőségei.
  Előadó: Szőkéné Komenczi Anikó irodavezető, Eger
  Szekcióvezető: Nádor Rudolfné polgármester, Hosszúhetény
  Raportőr: OKI KK

 5. Finanszírozás
 6. Vitaindító: Alkalmazkodás, költséghatékonyság és forrásbevonás a helyi oktatásfinanszírozás rendszerébe
  Előadó: Várnagy Tamás elemző szakértő
  Szekcióvezető: Tóth András adjunktus, Miskolci Egyetem
  Raportőr: OKI KK

 7. Minőségbiztosítás
 8. Vitaindító: Az önkormányzati közoktatási minőségbiztosítás értelmezése és tartalma
  Előadó: Pőcze Gábor vezető tanácsadó, Magyar Gallup Intézet
  Szekcióvezető: Sáska Géza tanácsadó TÖOSZ
  Raportőr: Bognár Mária OKI KK

Pódiumbeszélgetés

Téma: Helyi társadalom, oktatás, modernizáció
A beszélgetést vezeti: Palotás Zoltán, Magyar Gallup Intézet

 

A tanácskozáson elhangzott előadások, vitaindítók szerkesztett anyagából, valamint a szekcióülések beszámolóiból és az elfogadott ajánlásokból - a korábbi évekhez hasonlóan - kötetet tervezünk megjelentetni. A kötetet a konferencia résztvevői térítésmentesen (illetve a részvételi díj befizetése alapján) kapják meg. Meghatározott példányt ingyenesen juttatunk el a megyei, megyei jogú városi önkormányzatokhoz, valamint az önkormányzati szövetségekhez.

További információ kérhető:

Országos Közoktatási Intézet:

Wolfné Borsi Julianna
Telefon: 1-318-62-39
E-mail: wolfnej@oki.hu

PAL-Oktatás Bt.:

Palotás Zoltán
Telefon: 30-227-03-66
E-mail: zpalotas@terrasoft.hu

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.