Időkeret: 
5 nap (témahét)
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul megvalósítása során a tanulók ismereteket szereznek magyarországi templomokról és a helyi (településen található, vagy választott) templomról. Megismerkednek a templom épületével, berendezésével, tágabban a templom fogalomkörével kapcsolatos információkkal. Célok/részcélok: Az épített környezet, a helyi templom megismerése a lakóhely közelében. Fenntarthatóságra nevelés. Hagyományőrzés és -tisztelet kialakítása. Kulcskompetenciák fejlesztése. A településhez, az országhoz, Európához való tartozás tudatának kialakítása, megerősítése. Az egyenlőség, a vallási sokszínűség tiszteletben tartása. A helyi és nemzeti kulturális örökség tudatosítása.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.