Időkeret: 
Előkészítő órák: 2x45 perc, 1x15 perc Kutatásra fordított idő: 1 hét Bírósági tárgyalás: 2x45 perc
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul megvalósítása során a gyerekek érveket és ellenérveket fogalmaznak meg a dohányzással kapcsolatban, plakátot készítenek a dohányzás káros hatásairól. Egy bírósági tárgyalás megelevenítésével több szempontból is körbejárják a témát. A szerepjáték lehetőséget ad arra, hogy beleéljék magukat az adott szerepbe, szituációba, ütköztessék véleményüket. Célok/részcélok: Egészséges életmód, szemléletmód kialakítása. Dohányzás káros hatásainak ismertetése. Önálló ismeretszerzés, IKT eszközök használata, együttműködés, közös döntéshozatal, kritikus gondolkodás, véleményalkotás, társadalmi érzékenység, megfigyelés, szóbeliség fejlesztése.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.