Időkeret: 
A tanórai időkeret legalább 45 perc (osztályfőnöki óra) és szaktárgyanként 10-15 perc. A tanórán kívüli időkeret a választott feladatoktól függően 3x60 perc.
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul során a tanulók megismerkednek a Duna élővilágával, földrajzával, kulturális jelentőségével – tantermi és természeti körülmények között egyaránt. Alkotásokat készítenek, előadást tartanak, tágítják az ismereteik körét. Célok/részcélok: A vízzel és a Duna folyóval kapcsolatos ismeretek bővítése. A kreativitás és a kommunikációs készség fejlesztése. A tanórai feladatok leglényegesebb üzenete, hogy a környezettudatosság kialakításának fontos eleme a lokalitás. A nagy rendszerek mellett olyan helyzeteket és jelenségeket is be kell mutatni a tanulóknak, amelyek számukra is könnyen elérhető, kézzel fogható távolságban vannak. A Duna városunk folyója, ezért része az életünknek. Ésszerű használata és védelme számunkra is elengedhetetlenül fontos.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.