Időkeret: 
Témanap keretében 4x45 perc
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Madarak és Fák Napjára készült a teljes alsó és felső tagozatra kiterjedő témanap. A nap az egész iskolát átfogó közös mozgással, tánccal, énekléssel indul, ezzel segítve a ráhangolódást. Iskolarádiós műsorral megemlékezünk a Madarak Fák Napjáról, melyet egy erről szóló totó kitöltése követ. Majd minden osztály feladatokat kap (7 csoportban). Az első része a napnak e feladatok megoldásával telik, melyet osztálykereteken belüli csoportbemutatók zárnak. Utána indul a „Madárijesztő show”. A napot közös mozgással, madárhangok utánzásával zárjuk. Célok/részcélok: Madarak és Fák Napjának megünneplése. Az év fájának, az év madarának megismerése. Fontos szempont, hogy minél több oldalról közelítsünk az adott témához, lehetőleg minden tantárgy kapjon szerepet. A feladatok összeállításánál törekedjünk a humán és reáltárgyak egyensúlyára. A feldolgozás során kerüljenek előtérbe a kiscsoportos munkaformák, kooperatív technikák. A természet sokféleségének bemutatása. Az iskola környékének feltérképezése, adott szempontok szerint. A gyerekek közvetlen környezetében élő fa- és madárfajainak megismerése. Figyelemfelhívás a természet szépségeire. Fenntarthatóságra nevelés. Összetartozás érzés, környezettudatos magatartás megerősítése. Szociális kompetenciák fejlesztése. Pozitív attitűd kialakítása. Mindezt sokszínű, játékos, feladatok segítségével, melyekben a lehető legtöbb tantárgy szerepet kap. A téma feldolgozásánál a tantárgyak közti határok elmosódnak, a komplexitás érvényesül, a tantárgyi koncentráció megvalósítása a cél.

Értékelés

0
Még nincs értékelve

Kedvencek

Nincsen kedvencnek jelölt tartalom.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.