Névtelen | 2010. már. 24.

 

CSATLAKOZÁSI FELHÍVÁS

az „EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁKBAN”

című oktatási programhoz

 

A debreceni Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 2008/2009-es tanévtől iskolai egészségfejlesztési-modell kialakítására tett lépéseket. Az iskola kísérleti jelleggel a tantervbe építette az egészségtan tantárgyat, mind a nyolc évfolyam egy-egy osztályában. Az évi 18 tanórára tervezett egészségmagatartás kialakítására irányuló kompetenciafejlesztő ismeretanyag Vighné Arany Ágnes- Szalay Mária: Egészségtan munkatankönyveire és tanmenetjavaslataira épült. Jelentős eredménynek könyvelhető el, hogy a program hatékonysági vizsgálata kiterjedt a tanulók tudásállapot-változásának a mérésére is. Az elő és utómérések során alsó tagozatban 20 %-os, felső tagozatban 25%-os tudásbeli különbséget, azaz fejlődést mértek.

 

Ez a program megfelel a Nemzeti alaptanterv /NAT/ előírásainak, szoros kapcsolatban áll a környezeti neveléssel, a környezettudatos-, egészségtudatos magatartásforma alakításával, ezáltal beilleszthető bármely közoktatási intézmény helyi tantervébe.

 

A fenti kezdeményezés mintájára szeretnénk szakmailag megalapozott országos egészségfejlesztési modellkísérletet létrehozni. A műhelymunka kiterjesztése céljából kérnénk a szakmai együttműködéseteket, azt hogy minél több alapfokú oktatási intézmény csatlakozzon az életmódprogramhoz!

Jelen esetben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ keretében megjelent pályázat is segíthetné a programok iskolai színtű megvalósítását.

A Felhívás anyaga innen tölthető le.

Tags: 
Prefix: 
okoiskola

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.