A biológiából közzétett implementációs tartalmakkal a napi tanári munkát kívánjuk segíteni.

Az elkészült segédanyagok kisebbik fele nem kötődik konkrét tananyagtartalomhoz, hanem egyrészt a biológia kerettantervek bevezetését segítő módszertani ismereteket bővíti, másrészt olyan ‑ évfolyamtól függetlenül felhasználható ‑ témákat jelenít meg, mint például a fajismeret.

Az elkészült anyagok nagyobbik része konkrét iskolatípushoz, évfolyamhoz, egyes kerettantervi elemekhez kapcsolódik. A „kerettantervi központ” elnevezésű fájl megmutatja, hogy a – többnyire az „A” típusú – kerettantervnek melyik részéhez lehet leghatékonyabban felhasználni az adott segédanyagot. Természetesen ezek többsége a „B” kerettanterv megfelelő részeinél is felhasználhatók. Mindenhez található egy rövid leírás, amelyik bemutatja az implementációs anyag célját, az anyagrész feldolgozását segítő fájlokat, és tájékoztatja a tanárt a felhasználás lehetőségeiről.

Az implementációs anyag részei lehetnek:

  • Óravázlatok
  • Feladatlapok
  • Megoldások a feladatlapokhoz
  • Csoportmunkára kiadandó anyagok
  • Kísérletek leírása tanári útmutatóval, feladatokkal
  • Képek, ábrák, legtöbbször diavetítés formájában
  • Linkgyűjtemény
  • Egyéb

Bár a legtöbb segédanyag a teljes tanóra megszervezését támogatja, a tanárok természetesen szabadon felhasználhatják azokat, válogathatnak belőlük. Egy-egy rész önállóan is felhasználható a tanítási óra rövidebb moduljaiban. A feladatlapok, kísérletleírások úgy készültek, hogy azok kinyomtatva közvetlenül a diákok kezébe adhatók.

Általában azokhoz a kerettantervi tartalmakhoz készültek implementációt segítő anyagok, amelyek tartalmukban, szemléletükben vagy a feldolgozás módjában újak a korábbi tanári gyakorlathoz és a korábbi tantervekhez képest. Teljességre törekedni nem tudtunk, de úgy gondoljuk, hogy az elkészültek ötletekkel, mintákkal is szolgálnak további tartalmak feldolgozásához.

Kívánjuk, hogy az implementációs anyagok segítségével kollégáink megismerjék és kedvvel építsék be az új kerettantervekben rejlő szemléleti, módszertani és tartalmi újdonságokat tanári gyakorlatukba.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.