A standardleírások gyakorlati alkalmazásához nyújtanak segítséget a témakörökhöz kapcsolódó szintezett feladatok, amelyek a 8. évfolyamos tanulók számára készültek, és bemutatják, hogy az egyes témakörökben (Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása; Olvasás, az írott szöveg megértése; Írás, szövegalkotás; Tanulási képesség fejlesztése) milyen típusú és nehézségű példákkal lehet fejleszteni a diákok meglévő tudását, képességeit. A feladatgyűjteményekben mindegyik szintleíráshoz találhatók feladatok. Az ezekhez készített sablon tartalmazza az adott feladattal vizsgált témakört, a standardszint számát, a feladatot és a hozzá tartozó javítási útmutatót.

A feladatok három nagy csoportba sorolhatók: az egyes szintekhez kapcsolódó feladatok, a szintről szintre haladást segítő gyakorlatok, valamint született néhány komplex feladat is, amely a szövegértést és a problémamegoldást egy feladaton belül fejleszti.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.