Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásával megvalósuló aktív állampolgárrá nevelési projekthez kapcsolódó, tanároknak szóló tréningnapot tartott az OFI 2013. szeptember 20-án, a XVIII. kerületi önkormányzat épületében Budapesten, Szabóné Pákozdi Mária szervezésében. A tréningnap fő témája az iskolai közösségi szolgálat volt, valamint az emberi méltóság tisztelete az iskolában, s ehhez kapcsolódóan a demokratikus állampolgárságra nevelés.

A képzésen gyakorló pedagógusok (óvodákból és iskolákból vegyesen, a szakiskoláktól kezdve a gyakorlóiskolákig bezárólag), módszertani központok, segélyszolgálatok és szociális szolgálatok munkatársai, egyetemi neveléstudományi intézetek és tanszékek képviselői, és természetesen az OFI munkatársai vettek részt.

A délelőtti modul célja annak tudatosítása volt, hogy az emberei méltóság tisztelete az alapja az emberi jogok érvényesülésének, a békés egymás mellett élésnek és a társadalom demokratikus működésének. Emellett mintát kívánt adni a résztvevőknek arra, hogy pedagógiai munkájuk során milyen lehetőségeik vannak tanítványaik felkészítésére ahhoz, hogy a társadalom aktív állampolgáraivá váljanak. A program részeként a résztvevők felidézték élményeiket elfogadhatatlan iskolai viselkedésmintákról, majd megbeszélték, hogyan lehetett volna, lehetne ezeket pozitív irányba fordítani. Felfrissítették ismereteiket az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéről, majd ennek kapcsán reflektáltak arra, mennyiben tartják tiszteletben ezeket a jogokat az iskolákban.

A délutáni képzés során a résztvevők betekintést nyerhettek az iskolai közösségi szolgálat tevékenységébe. A foglalkozások célja volt, hogy támogassa a pedagógusokat abban, hogy megfelelő módon szervezzék meg intézményükben az Iskolai Közösségi Szolgálatot. Játékokon és csoportfeladatokon keresztül a résztvevők ötleteket kaphattak arra vonatkozóan, miként motiválják diákjaikat a közösségi szolgálat iskolán kívüli folytatására, véleményt cserélhettek a most bevezetésre kerülő programról, illetve ismereteket szerezhettek a közösségi szolgálat során szükséges pedagógusi támogatásról, kísérésről.

A nap végére a résztvevők beszámolói alapján a tréning kulcsüzenetének az bizonyult, fontos, hogy a diákok is érezzék át a közösségi szolgálat jelentőségét, ez járuljon hozzá erkölcsi nevelésükhöz, felelősségvállalásukhoz; tanuljanak meg együttműködve, közösen dolgozni.
A képzés résztvevői lelkesen és aktívan vettek részt a feladatokban. A tőlük kapott visszajelzések nagyon pozitívnak bizonyultak, a tréning hasznosságának átlaga ötös skálán a résztvevők véleményezései alapján 4,7-es átlagot kapott, a tréning újdonsága, motiváló hatása 4,6-ot, a trénerek és résztvevők közötti interakció pedig 4,9-et. A jövőben szívesen vennének részt toleranciára nevelő, konfliktuskezelési technikákat tanító, a rasszizmus és az agresszió kezeléséről szóló tréningeken, melyek egyúttal kitérnek az iskolai esélyegyenlőség, intézményi hatékonyság, hatékonyabb kommunikáció kérdésköreire is.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.