Időkeret: 
7×45 perc szakkör keretében
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Az ősi Bábeli mitológiai történet alapján egyéni kép-dobozokat, 3 dimenziós „doboz-képeket” készítenek a résztvevők. A modul alkalmat teremt az épített környezet megfigyelésére, tudatos környezetalakításra és a fenntarthatóság kérdésének alapos körüljárására. Az egyéni doboz-képek egyetlen alkotássá építése modellezi a világ sokféleségét, bábeli zűrzavarát. Az alkotásokhoz írt versek, vagy rövid novellák jellemzik az embert, aki az adott „dobozban”, képben él, s „elmondja”, mit érez, mit gondol. Célok/részcélok: Építéssel kapcsolatos alapelemek megismerése. A tér, az épület, a torony fogalmának tisztázása. Az építés céljának egyéni és közösségi, valamint szakrális jelentésének megismerése. Kritikus gondolkodás kialakítása, elősegítése, véleményalkotás, érvelés elsajátítása. Térbeli kompozíciók létrehozása. Globális felelősségvállalás. Empátia és érzelmi elfogadás.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.