A pedagógiai-szakmai szolgáltatások, és azon belül a szaktanácsadás működtetése több évtizede része oktatási rendszerünknek. A megvalósítás gyakorlata azonban sokat változott a szaktanácsadásnak az 11/1986. évi MM rendelettel történt bevezetése óta. Kezdetben a pedagógiai-szakmai szolgáltatások – és azon belül a szaktanácsadás – szervezése alapvetően a megyei/fővárosi pedagógiai intézetek feladata volt, ám az idők folyamán a szolgáltatás biztosításában a felsőoktatási intézmények és forprofit cégek is részt vállalhattak. A jelenlegi szabályozás szerint a szaktanácsadók olyan pedagógusok, akik a jogszabályi feltételek teljesítése esetén1 felvételre kerülnek a szaktanácsadói névjegyzékre. A szaktanácsadói névjegyzék vezetését a rendelet az OFI-hoz rendelte, ám 2015 januárjától a feladat az Oktatási Hivatalhoz került. A szaktanácsadói névjegyzéken szereplő szaktanácsadók munkáját 2015. március 31-ig a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények (megyei pedagógiai intézetek) – éves munkaterv alapján szervezték és irányították. A feladat 2015. április 1-jétől – az állam által fenntartott intézmények vonatkozásában – az Oktatási Hivatal által működtetett pedagógiai-oktatási központokhoz került. 

A fejlesztés folyamata
A szaktanácsadás országos működtetésében biztosítani kell, hogy (1) a folyamatos szakmai fejlődést támogató új típusú szaktanácsadást minden pedagógus bizonyos rendszerességgel igénybe vehesse. Az igények és a lehetőségek összehangolása szervezési feladat. (2) A szaktanácsadói rendszer minőségének és egységes színvonalának biztosítása érdekében a szaktanácsadók folyamatos szakmai támogatása elengedhetetlen szakmai feladat. Az országos rendszer működési modelljének kidolgozásába a projektben alkalmazott fejlesztők és a szaktanácsadás működtetésével kapcsolatban tapasztalatokkal rendelkező külső szakértők vettek részt. Az elkészült modell-javaslatot a megyei pedagógiai intézetek munkatársai véleményezték. 
A 2014-15-ös tanév elejére körvonalazódott modellben a szaktanácsadói látogatásokat a pedagógiai intézetek szervezik, a szaktanácsadók szakmai munkáját pedig – a projekt ideje alatt az OFI-ban általában félállásban alkalmazásban álló – vezető tantárgygondozó szaktanácsadók a területi (régiós vagy megyei) vezető szaktanácsadókkal és a pedagógiai intézetekkel együttműködésben irányítják. 2015-ben az OH hatáskörébe került, és a POK-ok bázisán szerveződő működésre is készült modelljavaslat, amely a szaktanácsadás operatív irányítását a POK-ok, a szakmai támogatást azonban továbbra is az OFI feladatai között képzeli el.

Eredmény 
A szaktanácsadás protokolljának és eszközrendszerének beválásáról 2014 nyarán végzett beválásvizsgálat alapján megtörtént a látogatások eljárásrendjének és eszközrendszerének egyszerűsítése. 2014 októberétől a szaktanácsadói látogatások már a lényegesen egyszerűsített eszközrendszerrel zajlottak. Az elkészült modell-leírás alapja volt a további fejlesztésnek.

148/2012 EMMI rendelet, 10-15.§

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.