Medvey Tamás | 2014. jan. 30.

Témavezető: Kézy Ágnes


Első témaegység: A tantárgygondozó szaktanácsadás országos rendszere működtetésével kapcsolatos célok és feladatok, tevékenységek rögzítése, a kipróbálandó modellek rögzítése

 

Az új típusú tantárgygondozó szaktanácsadás országos rendszere kiépítésének elméleti megalapozása keretében 2014. január végéig elkészül a fejlesztés koncepciója.

Ezt követően a működési modellek kidolgozása következik a pedagógiai fejlesztők és a vezető tantárgygondozó szaktanácsadók együttműködésében. Rögzítésre kerülnek a tantárgygondozó szaktanácsadás országos rendszere működtetésével kapcsolatos célok és feladatok, tevékenységek.

Az eredményes működést támogató szervezeti modellek bemutatása szakmai műhely keretében történik, e műhelymunka eredményeképpen pedig végleges döntés születik a kipróbálandó modell(ek)ről. Ez(ek) a modell(ek) tartalmazza(k) a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek bemutatását, a folyamatok leírását is.

 

Második témaegység: A tantárgygondozó szaktanácsadás országos rendszere működésének kipróbálása 

 

2014 áprilisától augusztus végéig a tantárgygondozó szaktanácsadás országos rendszere működésének kipróbálása következik a vezető szaktanácsadók aktív közreműködésével. A 2. alprojekt szaktanácsadói látogatásának tapasztalatait is feldolgozva, elemezve, beépítve kerül sor a rendszer működtetésének végleges meghatározására, a policy javaslatok megfogalmazására (2015. január végéig).

Tags: 
Prefix: 
tamop315

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.