Egy tudásmenedzsment rendszer csak akkor lehet eredményes, ha az informatika által biztosított digitális és internet alapú kapcsolódási felületeken túl biztosítja a pedagógusok és az oktatási szereplők személyes kapcsolódását, szakmai hálózatok kialakítását, lehetővé teszi az egymástól tanulást, a személyes tapasztalatcserét. A szakmai tanuló közösségek működése a horizontális együttműködés legjellemzőbb formája. A közösségek lehetővé teszik, hogy a tudás, illetve az innovatív megoldások a közösség minden tagja számára elérhetők legyenek.

A témaegység feladatainak tervezésekor az alábbi célok kerültek meghatározásra:

  • A pedagógusoknál meglévő és folyamatosan megújuló módszertani tudás megosztása és az új gyakorlatok generálása.
  • A projekt a digitális és internet alapú kapcsolódási felületeken túl megcélozza a pedagógusok és az oktatási szereplők szakmai közreműködésen alapuló együttműködésének javítását, illetve a pedagógus tagozatok munkáján keresztül az egymástól tanulást, a személyes tapasztalatcsere támogatását és elősegítését.
  • A tudásmegosztás támogatásában építünk a virtuális tér mellett a valós térben zajló szakmai együttműködési lehetőségekre. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a tudásmenedzsment meghatározó szereplőjeként adna helyet konferenciáknak, workshopoknak, szakmai műhelyeknek, felkészítéseknek, ösztönözve ezzel pedagógusok szakmai kapcsolatépítését, a pedagógiai tudásmenedzsment rendszer használatát.

A megvalósítandó feladatok ennek megfelelően elsősorban a szakmai közösségek személyes jelenléten alapuló, „offline” tudásmegosztásának a támogatása, a pedagógusok innovációs tevékenységének ösztönzése, illetve az innovációk disszeminálása voltak.

A témaegység által elért eredmények:

  • Kidolgozásra került a pedagógiai innovációk leírását és implementációját támogató felkészítő program, amelyet 5 alkalommal, alkalmanként 20 fő pedagógus aktív részvételével valósítottunk meg. 
  • A projekt aloldalán nyilvánosságra kerültek a 2. témában lebonyolított kutatás-fejlesztések legfontosabb eredményei.
  • A témaegység keretében összesen 68 felkészítés, szakmai műhely, workshop és konferencia került lebonyolításra az innovációs rendszer működése támogatása céljából. A rendezvények alkalmasak voltak arra, hogy ösztönözzük a pedagógusok innovációs tevékenységét – több innováció leírásra, és a PTMR-en keresztül megosztásra is került.
  • A projekt megvalósítása során a következő szervezetekkel működtünk együtt és támogattuk őket annak érdekében, hogy elősegítsük ezen szakmai közösségek horizontális tudásmegosztását: Nemzeti Pedagógus Kar szakmai szervezetei (12 darab) és területi szervezetei (17 darab), Könyvtárostanárok Egyesülete, UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Országos Diákszínjátszó Egyesület, EERA Tanács, Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület, határon túli magyar pedagógus szervezetek, pedagógusképző intézetek.

A témaegység disszeminációs tevékenysége során közel 4.000 fő pedagógust sikerült elérni, többségük a tudásmegosztást és az innovációs tevékenységet feladatának tekintő szakmai közösség tagja. Ezen közösségeket a projekt sikerrel tudta támogatni, több szervezet a projekt beavatkozása nélkül is aktív maradt, és jó eséllyel rövidtávon az is marad.

Az innovációs tevékenység ösztönzése, illetve a PTMR aktív használata érdekében szükségszerű a kidolgozott felkészítési programot, valamint a tudásmegosztást fókuszba helyező szakmai műhelyeink és workshopjaink folytatása, garantálva a támogatott szakmai közösségek továbbélését és az innovációs szereplők megerősítését.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.