Időkeret: 
3 x 45 perc – igényfelmérés, tervezés. A megvalósítás a tervek függvényében egy vagy több projekt keretében lehetséges.
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul megvalósítása során a gyerekek saját környezetük, saját osztálytermük szebbé tételén dolgoznak. A rövid - régi és modern korok tantermeit megidéző – ráhangolódás után csoportmunka keretében, több szempont figyelembe vételével feltérképezik a terem öröm-bánat helyeit. Megoldásokat keresnek a bánat helyek megszüntetésére. Végül terveket készítenek az osztályterem átalakítására, szebbé tételére. Célok/részcélok: A tanulókörnyezet vizsgálata és átalakítása. A gyerekek a napjuk jelentős részét az osztályteremben töltik. Fontos, hogy lássák szűkebb környezetük hibáit, előnyeit, lehetőségeit és tudatosan formálják azt. A változtatásra való igényüket megfogalmazzák, a lehetőségekkel összhangba hozzák és megvalósítsák. Érdekeltek legyenek környezetük alakításában, megóvásában. Fenntarthatóságra nevelés, tudatos környezetalakítás. Összetartozás érzés, környezettudatos magatartás megerősítése. Szociális kompetenciák fejlesztése. Pozitív attitűd kialakítása.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.