Időkeret: 
2 óra 40 perc előkészítés 2 x 45 perc tanóra 25 perc információszerzés értékelés
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A levegő jelenlétének bemutatása – Zárjuk zsákba a levegőt! A levegő alkotórészei - anyagai Az oxigén jelenléte a levegőben – kísérletezés Laboratóriumi élmények a folyékony nitrogénnel A légszennyezés okai – természeti, emberi tevékenységgel összefüggő okok A légszennyezés következményei – emberre, növényre, állatra, környezetre, pl. műemlékek; porminták a tanulók környezetéből Megoldáskeresések… Levegőminőség - Információszerzés az internetről Értékelés Célok/részcélok: Fenntarthatóságra nevelés Kulcskompetenciák fejlesztése A levegő védelmének fontossága Környezetkímélő magatartás felé irányítás A tájékozódás, tájékozottság fontossága az internetről

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.